Zelena jabukina vaš (Aphis pomi) je vrsta parazita koji napada listove jabuke, ali često i ostale biljke iz familije ruža (kruška, dunja, divlji šipak (Rosa canina), malina, jagoda, mušmula, kupina i glog). Hrani se sišući biljni sok, širi brojna virusna i gljivična oboljenja, pa tako može da napravi velike štete. Podjednako su štetne i odrasle jedinke i larve, jer se na isti način hrane.

Ovo je insekt koji se jako mnogo i brzo razmnožava. Ovaj štetni insekt može da ima i do 17 generacija godišnje, od čega je poslednja sačinjena od jedinki muškog i ženskog pola, a sve pređašnje su ženke. Rasprostranjena je širom Evrope, zapadne Azije, Dalekog Istoka, severnoj Africi i Americi. Posebno joj pogoduju visoke temperature, pa se u sušnim periodima pojačano razmnožava.

Izgled

Odrasla zelena jabukina vaš je svetlo zelene boje, dok su njene noge i glava narandžasto-crvene. Iznad očiju poseduju par antena koje su nagnute na trupu. Izgled tela je kruškast i dugačak od 1,5 do 2,2 mm. Imaju tri para nogu koje im omogućavaju lako kretanje sa jednog na drugi list. Spada u grupu lisnih vaši koje nemaju voštani sloj na telu.

Postoje dve forme ovog parazita: beskrilne i krilate, a sve jedinke su ženskog pola. One koje poseduju krila imaju nešto tamniji trbuh i deo leđa.

Jaja su izuzetno sitna, pa dostižu veličinu od svega 0,4 mm. Duguljasta su, ovalnog oblika i zeleno-žute boje.

Ciklus razvoja

Ovo je insekt zimu provodi u formi jaja koja su položena u dnu pupoljaka, a počinu da se izležu čim vremenski uslovi budu povoljni. Mada mogu da se hrane na velikom broju drugih biljaka, ova vrsta biljnih vaši se uglavnom zadržava najviše na jabukama.

U periodu kada pupoljci jabuke nabubre, javlja se osnivačica koja se hrani tako što siše sok iz njih. Njena uloga je da osnuje jednu koloniju, a već za dve do tri nedelje ona počinje da stvara mlade jedinke.

Zelena jabukina vaš u početku nema krila, već se ona kod nekih razvijaju krajem proleća i početkom leta. Svi ostali primerci žive na jednom stablu, skačući sa jednog na drugi list.

U novembru mesecu pojavljuje se generacija ovih insekata koja se sastoji od muškog i od ženskog pola. Nakon kopulacije, ženke polažu jaja u većim grupama na mesta gde trebaju nastati mladi pupoljci.

Aphis pomi

preuzeto sa arystalifescience.hu

Šteta koju uzrokuje zelena jabukina vaš

Kada je u pitanju jabukina zelena vaš, najopasniji su krilati primerci ovog parazita. Oni se lako kreću sa jednog lista na drugi i sa stabla na stablo, tako prenoseći zarazu. Ovo dodatno ugrožava prinos, jer pored njega ovaj insekt luči izmet i mednu rosu koja omogućava razvoj gljivica.

Lišće se zbog nedostatka biljnog soka počinje kovrdžati, ali pri tom ne menja boju. Kao posledica njihovog štetnog delovanja, javlja se i zaostajanje delova biljke u razvoju. To ima uticaja i na same plodove koji usled toga ne dobijaju dovoljno hranljivih materija.
Kako se šteta nanosi na lišću koje raste na mladim izdancima, veliki problem može nastati u rasadnicima. Tu mlade voćke jabuka imaju mlad centralni izdanak i ako on bude izložen jakom napadu može propasti kompletna sadnica. A veliki broj mladih sadnica gusto grupisan na malom prostoru je idealan za širenje te šteta ako se ne reaguje na vreme može biti ozbiljna.

savijeno lišće na jabukinom stablu

slika sa gd.eppo.int

Mere zaštite i suzbijanje

Za suzbijanje zelene jabučne vaši potrebno je prvo odraditi detaljnu kontrolu jabučišta. Ukoliko se na 100 primeraka pronađe više od 15 kolonija ovog parazita, potrebno je sprovesti mere njihovog uklanjanja. Još jedan od pokazatelja jeste pojava uvijenih listova na više od 10% biljaka.

Najosetljivija su mlada stabla, pa je veoma važno tretirati ih odgovarajućim sredstvima. Za te potrebe koriste se insekticidi koje vam preporuče stručne osobe. Potrebno je pridržavati se uputstva za korišćenje i ne prekoračiti dozu, kako se ne bi ugrozili drugi insekti poput pčela.

U nekim zemljama se preporučuju predatori iz kesice, to jeste puštanje većeg broja grabljivih insekata koji napadaju zelene jabukine vaši. Jedan od njih je na primer parazitska mušica šiškarica (Aphidoletes aphidimyza) koja napade vrši u najranijoj fazi osnovinja kolonija. Još jedan koristan predator jeste i zlatooka ili mrežokrilka (Chrysoperla carnea) koja jaja leže uvek u blizini kolonije lisnih vaši. Zlatooka se u voćnjacima gde ima zelena jabukina vaš obično unosi u formi jaja koja se pravilno rasporede na kompletnoj površini.