Sivi grožđani moljac

Sivi grožđani moljac (Lobesia botrana) je poznat i pod nazivom pepeljasti groždjani moljac i sivi grozdov smotavac. Pored boravka i hranjenja na vinovoj lozi, može se naći i na malinama, kupinama, ogrozdu i na nekim voćkama kao što su masline i trešnje. Veliku štetu može napraviti u situacijama kad su grozdovi gustoga sklopa i kad […]

Pročitaj ceo tekst

Žuti grožđani moljac

Žuti grožđani moljac (Clysia ambiguella) je štetni insekt koji štete nanosi na grozdovima, gde se larve ubušuju u bobice. Poznat je još pod latinskim nazivom Eupoecilia ambiguella  i pod nazivima  žuti grozdov moljac i žuti grožđani smotavac. Da bi se sprečila šteta u vinogradu treba pratiti let moljca i kad počne sa polaganjem jaja. Sa […]

Pročitaj ceo tekst

Pepelnica vinove loze

Pepelnica (Uncinula necator) je bolest koju na vinovoj lozi izaziva glivica. Za razliku od plamenjače koja zahteva toplo vreme sa određenom količinom vlage, za razvoj pepelnice nije neophodno prisustvo vlage. Ova bolest vinove loze je donesena na Evropski kontinent u 19 veku, a odatle se dalje proširila na Aziju i Australiju. Prvo je zabeležena na […]

Pročitaj ceo tekst

Plamenjača vinove loze

Plamenjača (Plasmopara viticola) je bolest koja je karakteristična u periodima kada ima kiše, a temperatura nije previše niska. Slična je bolest i pepelnica sa tim da se ona može uspešno razvijati i bez vlage, već samo i kad je lepo vreme. Oštećenja od plamenjačinog delovanja se mogu videti na svim delovima biljke koji se razvijaju […]

Pročitaj ceo tekst

Crna pegavost vinove loze

Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola) je bolest vinove loze koja se u poslednje vreme značajnije raširila u vinogradima. I pre toga je bila prisutna, ali zbog korišćenja preparata na bazi bakra nije uspevala da se značajnije raširi. Ovde je u pitanju parazitni gljiva, koja kad se pojavi u vinogradu se tečko može totalno ukloniti. […]

Pročitaj ceo tekst