Kruškin smotavac

Kruškin smotavac (Cydia pyrivora) je zapravo moljac koji napada ovu voćnu vrstu. Ovu štetočina je prisutna u svim kontinentalnim delovima Evrope. Štetu na voću prave gusenice koje buše plod, uglavnom na bočnim stranama ili oko čašica, i ulaze u voće kroz otvor koji su napravile. Problem može napraviti uošavanje jer se larve nalaze unutar Ovaj štetni […]

Pročitaj ceo tekst

Kruškin cvetojed

Kruškin cvetojed (Anthonomus cinctus) je jedna od najznačajnijih štetočina ovog voća. Pri jačem napadu, ako se ne reaguje na vreme u stanju je da uništi i do 70 % cvetova kruške. Ovaj štetni insekt napada samo krušku i može se naći svugde gde ima nasada kruške. Prvi simptomi da je krušku napala ova štetočina su […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena jabukina vaš

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi) je vrsta parazita koji napada listove jabuke, ali često i ostale biljke iz familije ruža (kruška, dunja, divlji šipak (Rosa canina), malina, jagoda, mušmula, kupina i glog). Hrani se sišući biljni sok, širi brojna virusna i gljivična oboljenja, pa tako može da napravi velike štete. Podjednako su štetne i odrasle […]

Pročitaj ceo tekst

Žilogriz

Žilogriz (Capnodis tenebrionis) je štetni insekt koji se uobičajno nalazi na području mediteranskih zemalja, sada se zbog promene klime pojavljuje i na našim prostorima u većem broju. Najviše su pogođeni zasadi šljive i višnje na jugu Srbije, mada se nalaze u izvesnom broju i na Fruškoj gori. Kao najtemeljnija mera jeste uklanjanje zaraženih voćnjaka u […]

Pročitaj ceo tekst

Zapetasta štitasta vaš

Zapetasta štitasta vaš (Lepidosaphes ulmi) je štetni insekt koji se uspešno hrani na velikom broju voćaka i na dosta divljih vrsta drveća. Po obliku štita se ova štitasta vaš razlikuje od ostalih vaši iz te grupe. Naziv zapetasta potiče od izgleda štita koji je izdužen i podseća na zapetu (zarez). Poznata je i kao jabučna […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin staklokrilac

Malinin staklokrilac (Bembecia hylaeiformis) je štetni insekt o kojem se može naći malo podataka. Štetu nanosi na malini i kupini, ali se obično ta šteta računa kao zanemariva. Za ovog insekta se koriste  dva latinska naziva (Pennisetia hylaeiformis = Bembecia hylaeiformis). Ovaj insekt uspešno boravi na divljim kupinama, ali problem mogu predstavljati i zapušteni zasadi […]

Pročitaj ceo tekst

Mala malinina vaš

Mala malinina vaš (Aphis idaei) je štetni insekt poznat i pod nazivom mala zelena uš ili mala zelena lisna vaš. Ovaj insekt se može naći samo na malinama. Velika štetočina na malini koja siše biljne sokove iz lišća, koje se nakon toga kovrdža. Prilikom hranjenja mala malinina vaš prenosi viruse koji nanose dodatnu štetu na […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin smotavac

Malinin smotavac (Notocelia udmanniana) je mali leptir koji je sivo smeđe boje. Za njega se koristi još i naziv malinin savijač. Gusenice od malininog smotavca se pojave relativno rano u proleće. One se hrane mladim izdancima i lišćem. Pored ishrane na malinama, štetu mogu napraviti na kupinama. Deo problema može da predstavi što se može […]

Pročitaj ceo tekst

Majski gundelj

Majski gundelj (Melolontha melolontha) je štetni insekt poznat takođe pod nazivima hrušt, majska buba, čelebugar i običan gundelj. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne delove biljke jedući pre svega lišće, dok su larve u zemlji i one se hrane podzemnim delovima biljaka, korenjem i krtolama. Larve ovog štetnog insekta se nazivaju još i grčice. Šteta […]

Pročitaj ceo tekst

Malinim moljac

Malinin moljac (Incurvaria rubiella) je štetni insekt koji nanosi štete na pupoljcima maline, oštećenjana cvetovima su takva da se često mogu pomešati sa oštećenjima od mraza. U slučaju jake gustine insekata na malinjaku, šteta može biti i preko 50%. Izgled malininog moljca Ovaj insekt ima širinu raspona krila od 11  do 14mm, boja mu je […]

Pročitaj ceo tekst