Kruškin cvetojed (Anthonomus cinctus) je jedna od najznačajnijih štetočina ovog voća. Pri jačem napadu, ako se ne reaguje na vreme u stanju je da uništi i do 70 % cvetova kruške. Ovaj štetni insekt napada samo krušku i može se naći svugde gde ima nasada kruške.

Prvi simptomi da je krušku napala ova štetočina su primetni u jesen, kao mali otvori na pupoljcima. U te otvore ženke će položiti jaja, a u proleće cvetni pupoljci se ne otvaraju i polako se suše. Taj izgled pupoljaka na kruškama se u proleće lako može pogrešno pripisati poznom mrazu.

Kruškin cvetojed ima jednu generaciju godišnje. Poznat je i pod latinskim nazivom Anthonomus pyri.

Izgled insekta

Kruškin cvetojed je dužine oko 5-7 mm. Boja tela je mrko-crvena. Veoma je sličan, zbog boje i veličine, cvetojedu jabuke, i razlikuju se po položaju svetle pruge na pokriocima koja je kod kruškinog cvetojeda ravna.

Larva je prljavo – bela i nema noge. Dužina joj je oko 3,5 mm. Lutka je svetlo žute boje.

Jaja su bele boje i ovalnog oblika. Dužina im je 0,8 dok je širina 0,6.
Životni ciklus

Prezimljava u stadijumu jajeta, međutim dešava se da prezimi u stadijumu larve koja se tek ispilila u pupoljcima kruške. Kad dođe vreme, pupoljke napuštaju tako što progrizu okrugli otvor na njemu. Odlaze da se nahrane a zatim se zavlače na skrovita mesta ( pukotine u kori drveta ili gomilama lišća na zemlji) na letnju dijapauzu do jeseni.

Najčešće u drugoj polovini septembra pa sve do polovine oktobra, javljaju se odrasle jedinke kruškinog cvetojeda. Čim se pojave odrasli insekti, moraju se dopunski hraniti, a zatim dolazi do parenja i polaganja jaja.

Ženske jedinke polažu jaja u cvetne pupoljke. Na gornjem delu pupoljka izbuše otvor i u osnovi polože po jedno jaje.Broj jaja koje će ženka položiti je obično 15.

cvetojed kruške

slika sa pisvojvodina.com

Iz tih položenih jaja ispiliće se larve koje će se hraniti tkivom cvetnog pupoljka. Na taj način mogu da unište nekoliko cvetova – čitavu cvetnu ložu.

Najmasovniji izlazak larvi je u februaru mesecu, dok se tokom jeseni pili jako mali broj larvi. Optimalno vreme za pojavu odraslih insekata je od sredine maja pa do sredine juna meseca.

Mere zaštite

U zasadima kruške koji su propisno negovani, masovna pojava ovog štetnog insekta je retka pojava. Kruškin cvetojed nepravi veliku štetu kao odrastao insekt, već to najviše čine larve.

Pre tretiranja sa bilo kakvim sredstvima, obavezno se posavetuje sa stručnim licem. Zaštita kruške od ovog insekta se najbolje može obaviti u periodu nakon berbe pa do početka zime.