Mali mrazovac (Operophtera brumata) je vrsta štetnog insekta koji napada brojne vrste voća. Najopasnije su njegove gusenice koje uništavaju listove, pupoljke, ali i same plodove. Prisustvo njegovih larvi u voćnjacima najčešće se može uočiti na višnjama, jabuci i krušci.

U prirodi ih ima na hrastu, grabu i bukvi što sprečava kompletnu zaštitu. Oni se sa drveća iz divljine lako prebace u voćnjake nakon završenog trettmana, što zahteva dodatnu pažnju pri zaštiti voća.

Zbog toga se smatra jednim od najvećih neprijatelja kada je u pitanju izvoz dobara i proizvoda. Napadi ovih štetnika mogu poprimiti velike srazmere ukoliko se ne reaguje na vreme. Pošto mu je primarno stanište listopadna šuma, poseban oprez trebaju imati oni čiji su voćnjaci u njihovoj neposrednoj blizini.

Izgled i karakteristike

Postoji značajna razlika između mužjaka i ženki ovoga štetnog insekta. Odrasli mužjaci su veoma vitki i odlični su letači. Raspon krila im je između 20 i 25 mm, koja su sa prednje strane žuto-smeđe boje i prošarana uskim tamnim prugama. Zadnji par im je svetlo-žut i u potpunosti bez ikakvih šara.

Ženke se od njih razlikuju po boji, ali i po tome što su njihova krila zakržljala. One su tamnije nijanse koja deluje na onu između smeđe i sive. Telo im je dugačko između 8 i 10mm, prilično je zdepasto, pa se i sporije kreću.

Gusenica ovog insekta je zelenkasto-žuta, celom dužinom leđa imaju jednu crnu, dok sa strane poseduju tri tamne linije. U svom završnom stadijumu, ove larve mogu da narastu i do 3 cm u dužinu. Povremeno imaju karakterističan način kretanja.

Ciklus razvoja

Mali mrazovac ima jednu generaciju godišnje. Jaja ovog insekta prezimljavaju na stablima voćki ili šumskom drveću u grupama u kojima može biti između 5 i čak 50 komada. Sredinom marta iz njih počinju da izlaze male gusenice koje odmah kreću da se hranu pupoljcima, cvetovima i lišćem. Posle 40 dana, ili otprilike krajem maja, oni završavaju svoj razvoj.

Tada se uz pomoć niti koje pletu spuštaju do zemlje i ukopavaju se u dubini od oko 5 cm. Tu provode naredna 3 meseca u svojim čaurama. Čim se pojave prvi jesenji mrazovi, a najranije od oktobra, počinju da se javljaju prvi leptiri. Mali mrazovac na početku boravi na listopadnom drveću, a može da se proširi i na voćnjak.

Mužjaci se lako kreću i lete uz pomoć krila od jednog do drugog stabla, dok ženke uvek borave na jednom mestu. Odmah vrše kopulaciju i polažu svoja jaja gde god stignu – u pukotine u kori, u pupoljke, na grančice i nakon toga ih ostavljaju da prezime.

Šteta koju pravi mali mrazovac

Kada je u pitanju mali mrazovac, šteta koju on pravi nastaje zahvaljujući njegovim gusenicama. One su veoma proždrljive i u konstantnoj su potrazi za hranom. Ovaj insekt je takođe veoma otporan, pa mu tako ne smetaju ni veoma niske temperature. Odgovaraju mu uslovi koji vladaju od -15 °C pa sve do +11 °C.

Ova štetočina uništava pre svega pupoljke, mlade listove i cvetove. Karakteristični su po tome što pletu svoje tanke niti, zbog čega delovi stabla počinju da zaostaju u rastu i na kraju se suše. Na listovima prave ogromne rupe i oštećenja, a neretko se desi da prouzrokuju i golobrst.

Pored svega, gusenice kao i odrasle forme ovog insekta su i potencijalni prenosioci brojnih teških zaraznih oboljenja.

Mere zaštite i suzbijanje

Bez obzira da li je primećena šteta koju je napravio mali mrazovac, suzbijanje je ono što je neophodno ako su prisutne larve i odrasle forme. Vlasnicima manjih voćnjaka savetuje se da postave lepljive trake ili ploče oko svakog debla, kako bi se za njih zalepile ženke. Ovaj metod je učinkovit i sprečava množenje ove štetočine i primenjiv je tokom cele jeseni.

Još jedna od mera zaštita jeste ručno pregledanje tla oko stabala i potraga za lutkama ovog insekta. Preporučljivo je sakupiti čaure u jednu kanticu i uništiti ih van prostora gde su pronađene.
Tokom zime, mogu se primeniti razna mineralna ulja ili insekticidi. Pomoću njih treba obaviti prskanje delova stabala na kojima se najčešće nalaze jaja malog mrazovca. U slučaju jačeg napada, naročito ako se pojavi ogroman broj gusenica, moguće je upotrebiti jače preparate.

U tom slučaju je najbolje se posavetovati sa stručnim licima i upotrebiti preparat koji oni preporuče. Važno je primeniti ih na vreme, odnosno odmah po primećivanju jačeg napada ove štetočine.