Veliki voćni potkornjak (Scolytus mali) je štetni insekt čije larve nanose štete u voćnjacima, ali i u šumama. Prema nekim klasifikacijama spadaju u sekundarne štetočine, a njihova pojava se može očekivati u zasadima koji se slabo neguje. Tek ukoliko dođe do intenzivnog razmnožavanja usled povoljnih uslova dešava se da ženke jaja polažu i na zdrava stabla.

Ovaj štetni insekt najviše se kreće između stabla i kore, hraneći se na taj način. Veću štetu prave larve, dok se od odraslih insekata povremeno desi da se hrane u osnovi pupoljaka pa tako prave oštećenja.

Veliki voćni potkornjak ima dve generacije tokom jedne sezone. Za prve napada u voćnjaku biraju oslabela stabla, bilo od gljivičnih bolesti, neodgovarajućeg sastava zemljišta ili nečeg sličnog.

Izgled insekta

Odrasli su dužine oko 4 mm, sa tamno smeđom bojom krila. Na glavi se nalaze dve antene, a noge su obrasle finim dlačicama. Boja insekta je tamno smeđa do crne.

Larve su svetle boje sa tamnijom galvom.

Ciklus razvoja velikog voćnog potkornjaka

Larve ovog štetnog insekta zimu provode u hodnicima koje su napravili unutar drveta. Odrasle jedinke se pojavljuju tokom maja meseca.

Ženke buše stablo i polažu jaja u njega. Prilikom ubušivanja u jednu rupu mogu da polože više desetina jaja odjedanput. Tunel gde ženke polažu jaja ima dužinu od 2 do 7 cm, a prečnik se kreće između 2 – 3mm.

Larve prilikom početka hranjenja počinju da prave svoje tunele pod uglu bliskom 90 stepeni, što stvara karakterističan uzorak. Tunel koji je ženka oskopala je vertikalan, dok larve prave horizontalne kanale pod korom. Povremeno mogu da se spuste u beljiku, ako je drvo ima.

U zavisnosti od vremenskih uslova, prva generacija prelazi u fazu lutke tokom jula i avgusta meseca.

Nakon toga izlazi druga generacija odraslih insekata koja se uparuje. Ženke polažu jaja opet u slabijim stablima, a gusenice se na kraju razvoja preobražuju u kutku i tako provode zimu.

Zaštita i suzbijanje

Najvažnija mera jeste uklanjanje oštećenih voćki iz zasada i njihovo uništavanje što pre. Nikako ne ostavljati unutar zasada voća posečena stabla ili deblje grane, jer one mogu poslužiti ženkama za polaganje jaja. Navodnjavanje voća je takođe poželjno da bi voćke bile u dobroj kondiciji.

U određenoj meri suzbijanju larvi mogu doprineti ptice koje se hrane insektima pod korom. Takođe postoje i neki insekti koji mogu suzbiti broj larvi velikog potkornjaka u određenoj meri.

Suzbijanje hemijskim sredstvima je delotvorno protiv odraslih insekata, posebno u periodu kad polažu jaja. Međutim veliki nedostatak jeste što je veoma teško pogoditi tačno kada se treba obaviti ovakav tretman.

Zbog toga se može reći da uništavanje larvi pod korom nije moguća obaviti na odgovarajući način hemijskim preparatima. U slučaju jačeg napada je potrebno da se posavetujete sa stručnim licima.