Leptirasta vaš duvana

Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci) se naći na mestima sa tropskom, subtropskom klimom ali i na mestima sa hladnijim klimama. Veoma niske temperature ne pogoduju ovoj vrsti jer mogu da uginu kao i larve. U regionu se za ovoga štetnog insekta koristi još i naziv duhanov štitasti moljac. Leptirasta vaš napada više od 500 različitih […]

Pročitaj ceo tekst

Bela leptirasta vaš

Kada je u pitanju bela leptirasta vaš ( Trialeurodes vaporariorum) najveću štetu na biljkama prave odrasli insekti i larve, tako što sišu sokove biljaka sa kojih se hrane. Međutim, postoje i sekundarne štete a one nastaju kada dođe do izlučivanja medne rose koja pada i na nenapadnute biljke. Tada dolazi do razvoja gljive čađavice, koja […]

Pročitaj ceo tekst

Orahova žuta lisna vaš

Orahova žuta lisna vaš ( Chromaphis juglandicola ) je poznata i kao mala orahova vaš. Napada lišće sa naličja koje vremenom žuti a kod jačih napada prevremeno i otpada. Samim tim kvalitet i prinos oraha počinje da se smanjuje. Inače, ova vaš je poznata po tome što u velikim količinama luči „mednu rosu“ a koja je […]

Pročitaj ceo tekst

Voštana vaš jagode

Voštana vaš jagode (Ceroputo pilosellae) je štetni insekt koji ima dve generacije tokom godine. Hrani se uglavnom listovima i peteljkama. Za ovog štetnog insekta je još koristi i latinski naziv Puto pilosellae. Najveći broj voštanih vaši može se naći na najstarijim listovimajagoda, a to su upravo oni najbliži zemlji. Napadnuto lišće počinje da se suši […]

Pročitaj ceo tekst

Krvava vaš

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je štetni insekt koji napada jabuku, a ponekad krušku i glog. Najčešće se može uočiti na vrhovima stabala, a najomiljeniji su joj veli i bujniji voćni zasadi. Ova štetočina je velika opasnost jer se mnogo brzo i intenzivno razmnožava, pa tokom godine može da ima 10 do 12, pa čak i […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena breskvina vaš

Zelena breskvina vaš (Myzus persicae) su vrsta vaši koja se hrani biljnim sokovima pri čemu može da pričini veliku štetu.Ta šteta se ne ogleda samo u isisavanju biljnih sokova iz lišća, već i u prenošenju virusa prilikom prelaska sa biljke na biljku. One se na domaćinu nalaze grupisane u kolonijama na naličju listova, kao i […]

Pročitaj ceo tekst

Velika malinina vaš

Velika malinina vaš (Amphorophora idaei) je štetni insekt koji napada malinu, a razlikuje se od male malinine vaši po tome što se lišće maline ne kovrdža prilikom njenog delovanja. Velika malinina vaš je problematična jer prilikom hranjenja na biljkama može da prenese veliki broj virusa (mozaik maline i uvenuće lista maline). Baš ti virusi su […]

Pročitaj ceo tekst