Orahova žuta lisna vaš ( Chromaphis juglandicola ) je poznata i kao mala orahova vaš. Napada lišće sa naličja koje vremenom žuti a kod jačih napada prevremeno i otpada. Samim tim kvalitet i prinos oraha počinje da se smanjuje.

Inače, ova vaš je poznata po tome što u velikim količinama luči „mednu rosu“ a koja je pogodna podloga za razvoj saprofitne gljive „čadjavice“. Kad dođe do stvaranja njenih kolonija list oraha pocrni i suši se.

Ova lisna vaš nije preterano privlačna mravima. Njeno stanište je Evropa, centralna Azija, Pakistan, Kina i Severna Amerika. Za nju se koriste i sledeći latinski nazivi: Callipterus juglandicola, Pterocallis juglandicola, Aphis juglandicola i Lachnus juglandicola.

Izgled insekta

Sve odrasle jedinke imaju krila i dugačke su u proseku 1.2 – 2.3 mm.

Ženske jedinke su krilate i viviparne. Boja im je bledožuta i imaju jedan ili dva para crnih mrlja na leđima.

Odrasle vaši su bojom slične nimfama, koje često imaju i po četiri para crnih mrlja na leđima. Ne postoje beskrilne viviparne ženske jedinke.

Postoje muške jedinke. One su takođe krilate i slični su ženkama. Jedina razlika je što imaju crnu glavu i grudni deo.

Jaja koja ženka polaže su oblika elipse i sjajno crne su boje.

Životni ciklus

Mala orahova vaš prezimljava kao zimsko jaje iz kojih će se tokom aprila ili početkom maja razviti vaš osnivačica. Odrasle jedinke žive na naličju lišća, najčešće uz samu žilu lista. Štetočine se hrane na pupoljcima i na mladim listovima.

Prva generacija vaši, kao i njihovo potomstvo, koje će biti aktivno u proleće i leto činiće krilate, partenogenetske, viviparne ženke to to sve do trenutka dok ne dođe vreme za seksualnu reprodukciju.

orahove biljne vaši

slika sa wikipedia.org

Prvi seksualni oblici javiće se u toku septembra pa sve do novembra meseca. Ženske jedinke polažu jaja na koru mladih biljaka, na pupoljke ili na lišće.

Mere zaštite

Jedan od načina da se kolonija lisnih vaši drži pod kontrolom predstavljaju predatori, kao što je na primer osa Trioxys pallidus. U osnovi ove vaši ne predstavljaju veliki problem u zasadu oraha, ali ukoliko se desi jačanje kolonija u isto vreme sa napadom drugih štetnih insekata ili bolesti, problemi mogu biti ozbiljni.

suzbijanje štetnih insekata

slika sa ucanr.edu

Pre bilo kakvom tretiranja obavezno se posavetovati sa stručnim licem.