Veliki kupusar

Veliki kupusar (Pieris brassicae) je leptir čije gusenice (larve) pričinjavaju štetu na kupusu i ostalim biljkama iz roda kupusnjača(krstašica). Rasprostranjen je širom Evrope, severne Afrike i Azije, a u poslednjim decenijama primećeno je da se prisutan u Australiji i Novom Zelandu. Osim što se po veličini razlikuje od malog kupusara, ova vrsta ima krila bele […]

Pročitaj ceo tekst

Repičina pipa

Repičina pipa (Ceutorhynchus assimilis) je insekt koji prvenstveno napada uljanu repicu. Vodi poreklo iz Evrope, odakle se raširila na SAD i Kanadu. Iako ima jednu generaciju godišnje, smatra se veoma štetnom i njeno blagovremeno suzbijanje je izuzetno važno. U slučaju jakog napada na uljanu repicu može doći do smanjenja prinosa od 35%. Pored uljane repice, […]

Pročitaj ceo tekst

Kupusni moljac

Kupusni moljac (Plutella maculipennis) je vrsta insekta koji najčešće napada kupusnjače (brokuli, kelj, karfiol) mada štetu može praviti i na uljanoj repici. Iako ima kratak životni vek (svega 14 dana), on se veoma brzo razmnožava i sposoban je da preleti veliku udaljenost. Najčešće je naseljen u predelima mediteranskih zemalja. Međutim kako su naši prostori sve […]

Pročitaj ceo tekst

Mali kupusar

Mali kupusar (Pieris rapae) je vrsta leptira čija gusenica nanosi veliku štetu kulturi po kojoj je dobio ime. One se hrane zelenom masom biljke, uništavajući je i prljajući svojim izmetom. Tokom godine javlja se u dve generacije, a odrasle jedinke su prepoznatljive po karakterističnoj krem-žutoj boji krila sa sitnim tačkama tamne boje. Ovaj insekt se […]

Pročitaj ceo tekst

Crvena kupusna stenica

Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale) je vrsta insekta koji napada biljke kupusnjače. Prisutna je širom Evrope, a u našim predelima razvija dve generacije zbog čega može biti prisutna u velikoj meri. Njih je moguće videti i na drugim biljkama, najčešće u rano proleće dok ne pronađu kupusnjače kojima će da se hrane. Nikako ih ne […]

Pročitaj ceo tekst

Pepeljaste vaši kupusne

Pepeljaste vaši kupusa (Brevicoryne brassicae) su štetni insekti koji napadaju biljke iz familije kupusnjača, brokoli, karfiol i prokelj. Poreklom je iz Evrope odakle se vremenom raširila širom sveta.Značajna je štetočina jer dok se hrane sisanjem biljnim sokovima mogu da prenesu određene viruse koji potom nanose dodatnu štetu na biljkama. Primećuju se golim okom, jer se […]

Pročitaj ceo tekst

Kupusni buvači

Kupusni buvači (Phyllotreta spp) su insekti koji su verovatno najveći neprijatelj mladih biljki kupusa. Oni nagrizaju listove u vidu rupica, a ako se na vreme ne uklone mogu da naprave velike štete. Probleme uzrokuju samo odrasle jedinke, dok su larve manje opasne. Preporuka je da se radi suzbijanje ovih štetnih insekata radi zaštite kupusa kad […]

Pročitaj ceo tekst

Kupusna muva

Kupusna muva (Phorbia brassicae) je vrsta insekta koji napada sve vrste kupusa, a najštetnija je po mlade primerke kao i za kelj, kelerabu i karfiol, brokuli. Može da boravi i na drugim vrstama kupusnjača, ali ne pravi veliku štetu na njima. Poznata je pod više latinskih naziva, od kojih je veoma često u upotrebi i […]

Pročitaj ceo tekst

Kupusna sovica

Kupusna sovica (Mamestra brassicae) je vrsta gusenice koja se hrani ovim provrćem i drugim srodnim vrstama iz roda kupusnjača. Rasprostranjena je po Evropi, Africi, Aziji i Severnoj Americi. Najviše joj pogoduju vlažna staništa, pa je najčešće prisutna na zemljištu koje se obilato navodnjava. Izuzetno je štetna, pa je od velike važnosti njeno suzbijanje čim se […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena kupusna stenica

Zelena kupusna stenica (Eurydema oleracea) je vrsta štetočine koja napada sve biljke kupusnjače. Rasprostranjena je širom Evrope, osim u predelima Skandinavije i Rusije, kao i u planinskim predelima jer joj ne pogoduju hladniji krajevi. Štetu prave samo odrasle jedinke, tako što na površini listova prave rupe gde kasnije nastaju oštećenja u vidu sušenja. U retkim […]

Pročitaj ceo tekst