Zelena kupusna stenica (Eurydema oleracea) je vrsta štetočine koja napada sve biljke kupusnjače. Rasprostranjena je širom Evrope, osim u predelima Skandinavije i Rusije, kao i u planinskim predelima jer joj ne pogoduju hladniji krajevi. Štetu prave samo odrasle jedinke, tako što na površini listova prave rupe gde kasnije nastaju oštećenja u vidu sušenja.

U retkim slučajevima dolazi do veće količine štete, a najpodložnije su biljke kupusa u mlađem periodu vegetacije. Osim kupusa, ona napada i biljke poput rotkvica, šećerne repe, brokolija i sl.

Izgled zelene kupusne stenice

Telo ovog insekta je sjajno i ravno, a raste oko 5-7 milimetara u dužinu i 4 mm u širinu. osnovna boja ovog štetnog insekta jeste crna, dok na sebi ima i šare crvene, žute, bež, bele ili narandžaste nijanse.

Na vrhu glave nalaze se dve dugačke antene, svaka je blago povijena u levu odnosno desnu stranu. Mlađe jedinke prepoznatljive su po tome što su im šare svetlije boje, a kod starijih i polno zrelih su tamnije. Na glavi imaju malu rilicu pomoću koje se hrane tako što je zabadaju u list iz kojeg crpe njegov sok.
Jaja se žućkaste boje i nalaze se u manjim grupama od desetak komada složena u dva paralelna reda.

Ciklus razvoja

Odrasli insekti u stanju hibernacije prezimljuju uhrpama lišća na zemlji. Parenje jedinki odvija se odmah nakon što prođe zima i one izađu iz svojih skloništa. To se dešava od kraja aprila do kraja maja meseca.

kupusna stenica

slika preuzeta sa britishbugs.org.uk

Jaja su cilindričnog oblika svetlije nijanse, sa po dve tamnije linije i tačkama sa strane i pri vrhu. Po izgledu mogu da podsećaju na minijaturnu burad. Polažu se na naličju listova biljke domaćina u grupama od oko dvanaest jaja i to uvek u dva reda. Svaka ženka može da položi do osamdeset primeraka u periodu od četiri do šest nedelja.

U zavisnosti od staništa, ovaj insekt može da stvori jednu ili dve generacije. U toplijim krajevima mogu da se legu dve jer im odgovaraju povoljni klimatski uslovi. Već u junu mesecu je primetno prisustvo larvi koje se razvijaju do jula. Nakon tog perioda transformišu se u mlade jedinke i moguće ih je primetiti po danu na lišću biljke kojom se hrane.

jaja stenice kupusa

preuzeto sa inra.fr

Šteta koju uzrokuje i mere zaštite

Zelena kupusna stenica napada povrće tako što vrhom svoje rilice ubode list i počinje da sisa sok, nakon čega na tom mestu nastaje oštećenje. Oko njega tkivo počinje da bledi, a njegovo propadanje se ubrzava ukoliko je temperatura vazduha visoka. Tada list počine da se suši, a ukoliko je prisustvo ovog insekta povećano, cela glavica može da struli.

Ako se ne deluje na vreme, kompletno kupusište je u opasnosti da bude uništeno. Dodatne probleme stvaraju i druge jedinke koje napadaju ovu kulturu. Zato najviše pažnje treba obratiti tokom letnjih meseci kada su česte suše, a upravo to i pogoduje zelenoj kupusnoj stenici.

Najbolje rešenje jeste prevencija i redovna kontrola, odnosno praćenje pojave i brojnosti imaga u periodu od početka aprila meseca. Posebno treba obratiti pažnju na to da li su i u kojoj meri prisutne larve zelene kupusne stenice tokom vremena vegetacije. Dobra mera zaštite kupusa jeste i poštovanje plodoreda pri gajenju.
Prirodni neprijatelji ovog insekta su mravi, pauci i ose, pa ih oni u određenoj meri uništavaju. Ukoliko se primeti povećano prisustvo zelene kupusne stenice, potrebno je izvršiti tretiranje insekticidom. Da bi ste odabrali najbolje rešenje preporučujemo da se posavetujete sa stručnim licima.