Krvava vaš

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je štetni insekt koji napada jabuku, a ponekad krušku i glog. Najčešće se može uočiti na vrhovima stabala, a najomiljeniji su joj veli i bujniji voćni zasadi. Ova štetočina je velika opasnost jer se mnogo brzo i intenzivno razmnožava, pa tokom godine može da ima 10 do 12, pa čak i […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena jabukina vaš

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi) je vrsta parazita koji napada listove jabuke, ali često i ostale biljke iz familije ruža (kruška, dunja, divlji šipak (Rosa canina), malina, jagoda, mušmula, kupina i glog). Hrani se sišući biljni sok, širi brojna virusna i gljivična oboljenja, pa tako može da napravi velike štete. Podjednako su štetne i odrasle […]

Pročitaj ceo tekst

Jabukina osa

Jabukina osa (Hoplocampa testudinea) je insekt koji pričinjava veliku štetu na plodovima jabuke. Problem koji pravi nije izražen ako tokom proleća i leta preovlađuju temperature u granicama proseka. U slučaju da se javlja suša, šteta koju one prouzrokuju se povećava i biva izraženija. Ima jednu generaciju tokom godine i najveće probleme prave njihove larve – […]

Pročitaj ceo tekst

Savijač lista

Savijač lista (Pandemis heparana) je vrsta štetočine koja je opasna za rasade jabuka. Smatra se da ova vrsta može izazvati štetu u količini od 10% potencijalnog prinosa ukoliko se ne sprovedu mere zaštite. U poslednje vreme je njegov loš učinak postao još veći, jer mu pogoduju veće temperature vazduha koje su posledica globalnog zatopljavanja. Zbog […]

Pročitaj ceo tekst

Savijač pupoljka

Savijač pupoljka ili ružin savijač (Archips rosana) je vrsta moljca čije gusenice štetno utiče na jabuku. Njegova karakteristika jeste da plod zbog njega postaje deformisan i postepeno truli. On se javlja već na samom početku vegetacije, pa je potrebno reagovati blagovremeno. On je poznat u svetu i pod nazivom evropski savijač lista. Ime je dobio […]

Pročitaj ceo tekst

Jabukina lisna buva

Jabukina lisna buva ili jabučna buva (Psylla mali) je štetni insekt koji najčešće napada stabla jabuke. Ona prezimljava u formi jaja na tankim granama i veoma često blizu mesta gde će se pojaviti mladi pupoljci. Veoma je otporna na niske temperature, a najprisutnija je širom Evrope, Turske, u Japanu i Kanadi. Njihovo prisustvo je uočljivo […]

Pročitaj ceo tekst

Pepeljasta lisna vaš

Pepeljasta lisna vaš (Dysaphis plantaginea) nanosi štetu na jabukama, usled njihovog dejstva plodovi zaostaju u razvoju i mogu se deformisati, listovi se kovrdžaju i mlade grane mogu da se savijaju nepravilno. Ovaj štetni insekt je poznat i pod nazivom jabučna pepeljasta uš i jedna je od lisnih vaši koja nanosi najviše štete. Kao i većina […]

Pročitaj ceo tekst

Jabukin smotavac

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) jeste prilično ozbiljna pretnja za zasade jabuka na našim prostorima. Opasnost u zasadu jabuka predstavljaju larve ovog štetnog insekta. Problem prave gusenice ovog štetnog insekta koje ulaze unutar plodova i tu nastavljaju da se razvijaju. Dodatni problem predstavlja što se tokom godine razvijaju dve generacija jabukinog smotavca., Da bi se mogal […]

Pročitaj ceo tekst

Savijač kožice ploda

Savijač kožice ploda (Capua reticulana), mada se  pod ovim nazivom na ovim prostorima podrazumevaju: Adoxophyes reticulana, Adoxophyes orana i Pandemis Heparana. Kada je u pitanju Capua reticulana, najčešće napada krušku i jabuku, ali može da nanese štetu i na trešnjama i šljivama. Mada oštećenja na plodovima nisu duboka, dolazi do kraste na kožici ploda, što takve […]

Pročitaj ceo tekst

Čađava krastavost jabuke

Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis) je bolest koja se javlja na jabukama, kako na listu tako i na plodovima i veoma je rasprostranjena. Šteta koje izaziva ovaj patogen su prisutne svake godine. Ovo se naziva još i čađava pegavost jabuke. Direktne štete mogu da se vide na plodovima, dok su indirekne štete manji broj pupoljaka […]

Pročitaj ceo tekst