Krvava vaš (Eriosoma lanigerum) je štetni insekt koji napada jabuku, a ponekad krušku i glog. Najčešće se može uočiti na vrhovima stabala, a najomiljeniji su joj veli i bujniji voćni zasadi. Ova štetočina je velika opasnost jer se mnogo brzo i intenzivno razmnožava, pa tokom godine može da ima 10 do 12, pa čak i 16 generacija.

Ovaj insekt je veoma štetan po proizvođače jabuka, jer su sadnice i plodovi koji su oštećeni napadima ove štetočine praktično neupotrebljivi i ne mogu se prodavati, pošto su van klase. Sorte koje su najosetljivije na njih su Ajdared, Jonagold i Zlatni delišes. Povremeno se može naći i na stablima kruške i gloga.

Izgled

Ženka ovog insekta je prekrivena belom paperjastom prevlakom koja podseća na vatu. Ukoliko se zgnječe ili pritisnu prstima, pojavljuje se crvena tečnost koja izgleda kao krv, po čemu je krvava vaš i dobila ime.

Krvava vaš je veoma sitna, pa je njena dužina oko 1,8 mm. Samo telo je ili tamno-braon ili ljubičaste boje. Krilate jedinke su nešto veće od beskrilnih, a i po boji su drugačiji; mogu biti intenzivno pepeljaste do crne nijanse. Krila su im u potpunosti providna i prošarana žilama tamne boje.

Nimfe imaju izduženo i blago spljošteno telo, bledo sive do crvenkasto braon boje. One tokom života mogu biti dugačke od 0,6 mm do 1,3 mm.

Kada su u pitanju jaja, ona su izuzetno sitna i veličine su svega 0,3 mm. Braon-ljubičaste su boje i obložena voštanom prevlakom.
Ciklus razvoja

Tokom zime preživljavaju samo ženke koje se nalaze u pukotinama kore stabla, na korenovom vratu ili u ranama koje su nastale od orezivanja. Početkom proleća počinju da izlaze iz skloništa i da se šire po voćnjaku. Tada rađa žive mlade koji odmah kreću da prave štetu hraneći se sišući biljne sokove.

Ova štetočina se reprodukuje veoma velikom brzinom. Tako, jedna krvava vaš može da ima 10 do 12 generacija godišnje. U letnjim mesecima kada se može javiti suša, one se još brže razmnožavaju. U tom slučaju, ova štetočina može da ima i čak 16 generacija u godini.

krvava vaš na stablu jabuke

slika sa aphidnet.org

Šteta koju pravi krvava vaš

Prisustvo velikih kolonija ovog insekta svakako predstavlja ogromnu opasnost za ceo prinos, jer se krvava vaš putem sisanja hrani biljnim sokom. Na taj način dolazi do pojačanog gubitka tog nektara zbog čega je šteta najuočljivija na izdancima na kojima se javljaju rak rane. One sprečavaju kretanje ostalog soka kroz celu biljku, pa se sadnica postepeno suši iznad tog mesta.

Kao posledica koju krvava vaš uzrokuje javlja se i pucanje kore stabla.Tako nastale pukotine su povoljne za boravak i prezimljavanje mnogih drugih štetnih insekata.

Ove štetočine je najlakše uočiti u pazuhu listova, jer se tu prekrivaju svojom voštanom prevlakom. Oštećenja nastaju i usled lučenja njihovog izmeta, a zbog njega se javljaju gljive čađavice. Posledica svega toga je da plod jabuke nije pogodan za tržište, jer je prekriven ovom gljivicom.

zaštita jabuka od štetnih insekata

preuzeto sa wikiwand.com

Mere zaštite i suzbijanje

Da bi se izvršilo kvalitetno suzbijanje krvave vaši, potrebno je tokom zime orezati stabla jabuke, pa zatim ih oprati zajedno sa granama. Za to treba koristiti samo običnu četku za ribanje i čistu vodu, a sve dublje pukotine potrebno je očistiti žicom. Ovom metodom smanjiće se populacija ove štetočine koja je trebala da prezimi.

Krajem februara ili početkom marta, kad i ako su temperature nešto više, potrebno je oprati stabla jabuke zajedno sa granama koristeći mineralno ulje uz dodatak preparata baziranog na bakru. Kada počne period vegetacije, mogu se upotrebiti insekticidi jer tada krvava vaš još uvek nema svoju voštanu prevlaku. Izbor preparata za zaštitu voća bi trebalo izvršiti u saradnji sa stručnim licima.

Suzbijanje krvave vaši u letnjem periodu, ukoliko su primenjene sve navedene metode, dovoljno je ručno uklanjati sve kolonije koje su prekrivene voštanom prevlakom. Ukoliko se primeti pojačano prisustvo kolonija tokom jeseni, potrebno je prvo obaviti berbu, pa tek onda koristiti insekticide.