Miner okruglih mina (Leucoptera malifoliella) je moljac koji napada voće. Miner prvenstveno oštećuje listove, a na plodovima voća ne pravi direktnu štetu. Naziv miner potiče od engleske reči mine, što znači rudnik. Larve ovog moljca buše tunele unutar listova.

Ako se desi da ima više mina na jednom listu, može doći do prevremenog opadanja tih listova. Ukoliko se to desi tokom ranije sezone i u većem obimu, voćka će se istrošiti stvarajući nove listove.

Na plodovima se zna naći kokona u oblasti oko peteljke i tada oni gube tržišnu vredost. Poznat je i pod latinskim nazivom Leucoptera scitella. Ovaj štetni insekt najčešće ima tri generacije tokom godine. Pored jabuke stradaju kruška, dunja, višnja, trešnja i brskvi.

Izgled insekta

Odrastao moljac ima širinu krila krila je 6 – 8 mm. Miner okruglih mina sa krilima sejavlja u periodu od juna do jula.

Prednja krila su kopljasta, sivo – bele boje sa trakama koje su tamno i svetlo braon. Zadnja krila su svetlo siva i resasta. Telo je dugačko 3 mm, sivo bele boje. Ova pola imaju antene.

Mlade larve su bledo zelene boje, nemaju noge i dugačke su do 2 mm. Starije larve su žute do braon boje, veličine su do 3 – 4 mm i imaju noge.

Jaja su ovalnog oblika sa prosečnom dimenzijom od 0,30 x 0,23mm. ona su providna i psotepeno dobijaju šutu nijansu.

Životni ciklus

Miner prezimljava u stadijumu lutke. Kad počne cvetanje jabuke iz kokona izlaze leptiri, aktivni su danju i brzo kopuliraju. Odmah nakon 2-3 dana ženke počinju da polažu pojedinačna jaja na naličju lista.

moljac okruglih mina

slika sa wikipedia.org

Jedna ženska jedinka u proseku može da položi i do 50 jaja. Desetak dana nakon polaganja jaja pile se gusenice, koje izgrizaju lisno tkivo na licu lista. One pri tome ne progrizaju list u celosti. Zadržavaju se u sredini i prave hodnike okruglog oblika, po čemu su dobili i naziv.

Vremenom, gusenica se razvija unutar lista a štećenje se širi kružno. Na kraju u poslednjem stadijumu, gusenica progriza površinu lista i spušta se pomoću svilenkaste niti radi ulutkavanja.

Lutke će obrazovati, najčešće, na naličju lista ili na plodovima voća kod peteljke.

Mere zaštite

Oštećenja koja ova štetočina napravi su veoma karakteristični. Izgledaju kao okrugle smeđe fleke, na licu lišća. Prečnik u završnoj fazi može biti nekoliko santimetara. U okviru mine mogu se uočiti koncentrični krugovi u okviru mine, a to je zapravo izmet larve moljca.
Samo na jednom listu može biti i više mina koje prave pojedinačne gusenice, nekad čak i do 20. Suzbijanje minera se može vršiti i sakupljanjem i uništavanjem lišća sa lutkama. Takođe brojsnost smanjuju neki parazitski insekti, kao što je osa Rhysipolis decorator.

Prve mere zaštite koje se mogu preduzeti su da se prati prisutnost oštećenja na listovima. To se obavlja vizuelnim pregledima, metodom otresanja i feromonima.

Postoje mesta na kojima je miner je stalno prisutan ispod praga štetnosti. Ali vrlo lako može da dođe do prenamnoženja u toku samo jedne godine, pa je najbolje uvek pratiti brojnost pomoću zamki sa feromona. Kad se na zamki primeti odrastao leptir, možemo pregledati listove da bi utvrdili ima li jaja.

Poželjno je je posavetovati se sa stručnim licem oko daljih koraka u tretiranju voćnjaka. Prvi tretman se obavlja kad su položena jaja, a drugi u vreme izlaska larvi i njihovog ubušivanja u listove. Od velikog značaja je suzbiti prvu generaciju koja se pojavljuje tokom godine.