Lisni mineri su grupa insekata čije larve (gusenice) se hrane unutar listova na biljkama, a da ne oštećuju ( epidermis ) lice i naličje lista. Naziv za ovu  grupu insekata potiče iz engleskog jezika i vezan je za reč mine što je u prevodu tunel ili rudnik. U nekim tekstovima se uz opisno ime štetnog insekta umesto reči miner ispisuje naziv moljac.

Iako ih ima iz više različitih falmilija lisni mineri se uglavnom svi vode kao  Lyonetidae, a u nekim slučajevima pod nazivom Liriomyza spp. Pored voća i povrća ovi štetni ineskti napadaju i listove šumskih vrsta, cveća, ukrasnog bilja a uspešno opstaju i na nekim korovima.

Ima ih više vrsta i ovde ćemo predstaviti neke:

  • Miner okruglih mina (jabuke)Leucoptera scitella (malifoliella)
  • Miner belih mina – Lithocolletis coryfoliella
  • Miner mramornih mina – Lithocolletis blancardella
  • Miner (moljac) lista paradajza – Tuta absoluta
  • Miner zmijastih mina – Lyonetia clerkella
  • Miner tačkastih mina – Phyllonorycter (Lithocolletis) blancardella
  • Patuljasti miner – Stigmella malella
  • Lozin lisni miner – Holocacista rivillei
  • Lisni miner agruma – Phyllocnistis citrela
  • Šargarepin miner – Napomyza carotae

Miner mramornih mina je još poznat kao i miner tačkastih ili naboranih mina.

Da bi se dodatno objasnilo kakvu štetu nanose mineri lista na biljkama, oni buše kanale (tunele) u biljnom tkivu na taj način da lice i naličje lista (epiderma) ostaju neoštećeni. Ovo je veoma velika grupa insekata koja ima više od 10 000 različitih vrsta, međutim nama su zanimljive one koje opstaju u umerenom klimatskom pojasu i čije se larve hrane na voćkama.

Lisni mineri se teško mogu uočiti, ali se zato jasno mogu primetiti kanali koje naprave. Na tim mestima se list suši jer nema redovnog prolaska biljnih sokova. Dimenzije i oblik tih oštećenja pomažu da se lakše utvrdi o kojoj je vrsti reč. U odraslom obliku kao leptirići ili moljci su relativno sitni te ih vetar može lako odneti na veću udaljenost što potpomaže njihovo širenje.
Oštećenja koja prave lisni mineri

Oštećenja od ove grupe insekata su veoma raznolika, ali ćemo ovde predstaviti nekoliko različitih primera. Neke vrste  prave kanale unutar lista koji su uski i krivudavi, dok druge vrste se zadržavaju na malom prostoru i šire ga u svim pravcima pa oštećenje lista ima okrugao oblik.

oštećenja od minera

oštećen list od minera

miner lista je oštetio list

tuneli od lisnog minera u listu

Svaka vrsta ima specifičan način kretanja i hranjenja larvi unutar lista, neki vrste lisnih minera prave oštećenja od par milimetara, dok kod drugih vrsta mogu biti kanali unutar lista dugački par centimetara. Larve su uglavnom dužine oko 3mm, mada kod pojedinih vrsta minera mogu da budu dužine  do 5mm.

Karakteristično je da skoro sve vrste ovih štetnih insekata imaju više generacija u toku jedne godine (najčešće je u pitanju 3 ili 4 generacije). Zimu uglavnom provode u fazi lutke, a kokon im se nalazi negde u pukotinama na koris stabala ili u kanalima u opalom lišću na zemlji. Neke vrste se mogu ukopati i u plodove voća i u njima prezimiti u skladištima.

Šteta na voćkama može biti u slučaju jaček napada ovih štetnih insekata do te mere da lišće koje je oštećeno počne da se suši i opada. Kod zeljastih biljaka može doći do sušenja cele biljke u slučaju da lisni mineri uspeju da polože veći broj jaja iz kojih će posle izaći larve.

Zaštita voća i povrća od štete koju pravi lisni miner se vrši prskanjem u periodu kada se larve ubušuju u list i kada su mine koje prave na listu male. Ta dva tretiranja su odvojena i ne koriste se ista hemijska sredstva za zaštitu voća. Prskanje je neohodno ponoviti nakon 14 dana.