Velika kokinkina

Velika kokinkina je ukrasna rasa živine, ima dosta krupno telo koje deluje pomalo loptasto. U početku se gajila kao rasa za dobijanje mesa, pa je iz tog razloga slabija nosilja. Od svih rasa kokošaka ove su najpopularniji kućni ljubimci zbog svog temperamenta. Petlovi kod ove rase ukrasne živine retko se ponašaju agresivno. Rasa se izvorno […]

Pročitaj ceo tekst

Koke nosilje

Koke nosilje se glavnom drže u intenzivnim uslovima gajenja. Postoje i pokušaji ekstenzivnog uzgoja, ali su rezultati značajno slabiji u odnosu na intenzivan uzgoj. Postoje dva načina gajenja koka nosilja prvi je baterisko gajenje u kavezima i podni način. Zbog pritiska udruženja za zaštitu životinja se više prelazi na podni način proizvodnje. Najvažniji faktor za […]

Pročitaj ceo tekst

Morka

Morka (lat. Numida meleagris) spada u ptice iz familije kokošaka. Poznata je još pod nazivima biserka, morska kokoš i misirka. Kao i kokoške noću vole da se popnu na niske grane, pa je zgodno obezbediti im takve uslove. Na našim prostorima ne spada u veoma rasprostranjenu živinu, razlog je verovatno što traži veći prostor, dvorište, […]

Pročitaj ceo tekst

Petao

Petao (turski: horoz) je mužjak od kokoške. Još se naziva pevac, oroz, kokot, kopun. Petao je poligaman mužjak, iz tog razloga se obično u dvorištu drži jedan petao sa desetak koka. Čuva područja gdje se nalazi gnezdo i spreman je da napadne ostale petlove koji se približe njegovoj teritoriji. Kao i ostali mužjaci iz porodica […]

Pročitaj ceo tekst

Kokoška

Domaća kokoška ili kokoš (Gallus gallus domesticus) je  poreklom iz Jugoistočne Azije. Kokoška pripada porodici Phasianidae – reda Galliformes. Kao domaća životinja, kokoška je uzgojena u velikom broju najrazličitijih oblika i  boja. Trenutno u Evropi je priznato više od 170 poznatih rasa. Globalno još daleko veći broj rasa kokošaka i stalno se radi na razvoju […]

Pročitaj ceo tekst