Poljoinfo.com radi na održavanju servisa na adresi wiki.poljoinfo.com i trudimo se da se tu nađu tačne i upotrebljive informacije. Ali obavezno pre bilo kakvog korišćenja informacija koje su ovde napisane, posavetujte se sa stručnjakom koji se razume u oblast kojom se bavite.

Poljoinfo.com ni u kom slučaju ne može biti odgovoran za eventualnu štetu nastalu usled postupanja na osnovu onoga što ste pročitali, a da se pre toga niste posavetovali sa stručnim licem.

Korišćenje materijala sa sajta

Tekstovi na ovom sajtu se nalaze pod Creative Commons Attribution 4.0 International License, što znači da ih možete tekstove možete dalje da prenosite i delite u bilo kom formatu ili mediju. Možete menjati i prerađivati materijal bez ikakvog ograničenja da li je za komercijalnu ili nekomercijalnu upotrebu. Obavezno je navesti autora (izvor – http://wiki.poljoinfo.com/) i tekstovi dalje mogu da se dele pod istom licencom.

Fotografije imaju navedene izvore odakle su preuzete i ne mogu se slobodno preuzimati sa ovog sajta. Potrebno je kontaktirati izvorne stranice te tražiti dozvolu za korišćenje.

Leave a Reply