Pepeljasta lisna vaš (Dysaphis plantaginea) nanosi štetu na jabukama, usled njihovog dejstva plodovi zaostaju u razvoju i mogu se deformisati, listovi se kovrdžaju i mlade grane mogu da se savijaju nepravilno.

Ovaj štetni insekt je poznat i pod nazivom jabučna pepeljasta uš i jedna je od lisnih vaši koja nanosi najviše štete.

Kao i većina sličnih štetnih insekata i ova vrsta vaši prilikom ishrane ubrizgava toksine i može da prenese virusna oboljenja. Uglavnom nstanjuju mlade izdanke grana i njih treba pregledati pri obilasku voćnjaka.

Izgled

Dužina odraslih insekata je od 1,8 do 2,5mm, ženke su tamno maslinasto ružičaste boje, dok su mužjaci crne boje. Odrasli insekti su pokriveni manjim slojem voštane mase, a krilate forme ovih insekata imaju svetliju liniju po stomaku.

Jaja koja prezime su tamno smeđe boje i imaju prečnik oko pola milimetra. Kad izađe iz jaja larva je svetlo zelene boje, dok kasnije postaju tamno zelene. Jaja nose samo ženke koje se pojavljuju u kasnu jesen.

Ciklus razvoja pepeljaste lisne vaši

Prezimljuje kao jaje obično smešteno u pukotinama na korama grana ili pazuhu pupoljaka. Kada voćka dođe u fazu bubrenja pupoljaka, pojavljuje se iz zimskih jaja larve koje će postati ženka i roditi će oko 60 živih ženki koje su bez krila. Pepeljasta lisna vaš u prvoj fazi razvija kolonije na naličju lista ili na izbojima mladara.

Ta prva generacija ženki bez krila se po voćnjaku širi pomoću vetra, rađaju mužjake i ženke sa krilima. U drugoj generaciji ima relativno malo insekata sa krilima u celoj populaciji, međutim taj se broj krilatih insekata proporcionalno povećava u trećoj i četvrtoj generaciji.

Tokom godine mogu imati i do 9 generacija. Tokom leta borave i hrane se najčešće na bokvici, a u jesen se ponovo vraćaju na jabuku na kojoj poslednja generacija i polaže jaja koja će prezimiti.

Pepeljasta lisna vaš izgled

slika sa agroruse.si

Veoma zanimljivo je to da ženka polaže značajno manje jaja na višim temperaturama. Pri povoljnim uslovima pepeljasta lisna vaš može razviti jenu generaciju za oko 20 dana.
Zaštita od pepeljaste lisne vaši

Pepeljasta lisna vaš pravi štete usled ubrizgavanja toksina prilikom ishrane i usled mogućnosti da se razviju neke verzije gljivičnih parazita na mednoj rosi (medljiki) koju ovi štetni ineskti ostavljaju iza sebe.

Neke sorte jabuka su otporne preme štetama od ovih lisnih vaši u većoj meri, ali ima sorti koje su i osetljivije od proseka. Neophodno je da se dejstvuje kada se primeti da su dva mladara zarađena od 100 pregledanih. Obično se to može utvrditi dosta rano i suzbijanje ove lisne vaši može da se obavi pre cvetanja.

Proceš zaštite može biti otežan usled toga što su lisne vaši prikrivene u savijenim i kovrđavim listovima, te je teže dopreti do njih prilikom prskanja.