Jabukina osa (Hoplocampa testudinea) je insekt koji pričinjava veliku štetu na plodovima jabuke. Problem koji pravi nije izražen ako tokom proleća i leta preovlađuju temperature u granicama proseka. U slučaju da se javlja suša, šteta koju one prouzrokuju se povećava i biva izraženija.

Ima jednu generaciju tokom godine i najveće probleme prave njihove larve – gusenice. Deo njih se transformiše u odrasle jedinke, dok jedan deo ostaje ukopan u zemlji da bi sačekao sledeću godinu. Pored štete koju nanosi na jabukama mogu da problem naprave u zasadu dunja.

Izgled

Jabukina osa u odrasloj formi može da naraste između 6 i 7 mm. Njihova leđa su crne, a stomačna strana narandžaste boje, kao i glava. Na njoj imaju crne okruglaste oči i dve antene. Poseduju tri para nogu koje su na krajevima žute, a pri telu crne boje.

Gusenice ovog insekta su žućkasto-bele, dugačke oko 12 mm i savijene. Poseduju tri para grudnih i sedam pari slabo razvijenih nogu na trbuhu. One mogu da ostanu samo u jednoj jabuci, ali često ulaze i u više plodova.

Jaja imaju prečnik 1 mm i svetle su boje, skoro prozirna. Kako se nalaze u osnovama cveta ne mogu da se primete pri redovnim pregledima voćnjaka.

Ciklus razvoja

Kad je u pitanju jabukina osa, ona prezimljava u formi larve. Ukopava se u zemlju na dubinama između 5 cm i 25 cm. U martu mesecu ona se transformiše u lutku i ovaj stadijum može trajati tri nedelje do mesec dana. Prve mlade jedinke pile se krajem aprila i početkom maja, ali uvek određeni broj njihove populacije ostaje ukopan u zemlji da prezimi do naredne godine.

Hoplocampa testudinea

slika sa biosad.cz

Svaka ženka položi po jedno jaje pri dnu čašičnih listova u cvetu. Njihov broj po ženki može biti do 25, a period razvoja traje između jedne do dve nedelje. Nakon toga gusenice počinju da se hrane na pokožici ploda jabuka, dok se kasnije uvlače sve dublje do semena. Svaka larva može da se kreće, pa tako prelaze sa jedne na drugu jabuku. Posle 20 do 30 dana, gusenice su dostigle svoju punu veličinu i kreću se ka zemlji gde se ukopavaju.

Šteta koju izaziva jabukina osa

Period napada ovog insekta traje oko mesec dana nakon cvetanja. Tada gusenice počinju da se hrane sišući sokove iz plodova. Oni usled toga venu i padaju na zemlju, a na njima se vidi rupica iz koje je larva izašla. Karakterističan trag koji one ostavljaju jeste što se na jabuci koja je otpala nalazi i površinska brazdasta linija braon boje. Jedna gusenica može da napadne i ošteti do pet različitih plodova.
Usled njihovog štetnog delovanja, jabuke ne mogu da narastu do pune veličine. Zbog toga, one koje su napadnute zaostaju, a neretko budu male poput oraha. Ovakve štete se mogu javiti u velikoj meri tokom proleća i početkom leta ukoliko je tada sušan period, jer im pogoduju visoke temperature.

Takođe unutrašnjost prvog ploda je ispunjena gusenicim izmetom i to je pogodan teren u kom se mogu razviti određene glivice. Kada napuste prvi plod i napadaju sledeće jabuke u nizu, oštećenja su površinska i uglavnom ispod kožice plodova.

oštećeni plod jabuke

preuzeto sa agrimag.it

Mere zaštite i suzbijanje

Suzbijanje jabukine ose potrebno je vršiti nakon cvetanja, odmah kad se utvrdi da su mladi plodovi oštećeni. Prilikom odabira sretsva za subijanje ovog štetnog insekta je najbolje se posavetovati sa stučnim licima ili iskusnijim voćarima.. Posebno je važno ne koristiti sredstva koja su štetna za pčele, pa je potrebo sačekati da otpadnu latice sa cvetova.

U nekim zemljama se jabukina osa  prvo suzbija u odrasloj formi, odmah nakon izlaska iz  zemlje, a pre početka sparivanja. Prvo se utvrđuje brojnost ovih insekata u zasadu jabuka pomoću belih ploča koje su lepljive, pa se na osnovu rezultata donosi odluka da li treba vršiti prskanje.

Preporučljivo je prskati od unutrašnjeg dela ka spoljašnjem, kako bi se najbolje prekrilo celo stablo. Za procenu količine prisutnosti ove štetočine mogu se koristiti bele lepljive trake. Njih je potrebno okačiti na grane najkasnije nedelju dana pre početka cvetanja, pa se jabukina osa zalepi za njih.