Velika malinina vaš (Amphorophora idaei) je štetni insekt koji napada malinu, a razlikuje se od male malinine vaši po tome što se lišće maline ne kovrdža prilikom njenog delovanja.

Velika malinina vaš je problematična jer prilikom hranjenja na biljkama može da prenese veliki broj virusa (mozaik maline i uvenuće lista maline).

Baš ti virusi su osnovni razlog zašto je nephodno obaviti zaštitu malinjaka na odgovarajući način, prema savetima stručnih lica.

Izgled velike malinine vaši

Velika malinina vaš ima specifičan izgled, veoma sličan još nekim vrstama biljnih vaši. Međutim postoje razlike od kojih je osnovna izbor biljke  na kojoj će se hraniti, ali i veličina samog insekta kao i dužina antena. Dužina tela joj može biti od 2,5 do 4mm, a poseduje i vema duge antene na glavi.

U toku leta (jun i jul mesec) razvijaju se forme ovog insekta sa krilima. Ovi insekti uglavnom borave sa donje strane lišća malina, na naličju. Odrasli insekti su veoma pokretljivi i brzo beže kada procene da ih nešto ugrožava.

izgled velike malinine vaši

slika pruzeta sa sajta fruitdisease.co.uk

Jaja koja ženka položi pri osnovi malininog izdanka su odmah po poleganju svetlo zelene boje, međutim ubrzo potamne i zimu provedu crne boje.

Ciklus razvoja velike malinine vaši

Zimu provodi u formi jajeta i to obično pri dnu malininih izbojaka. U proleće (mart mesec) se izležu ženke koje počinju sa hranjenjem na malinama. Oblici ovog štetnog insekta se pojavljuju u junu i julu mesecu, kada počinju da se šire po malinjaku. Ciklus razvoja im je takav da se njihova najveća populacija pojavljuje kada se bere malina.

Početkom jeseni pojavljuju se mužjaci koji oplođuju ženke. Oplođene ženke polažu jaja pri dnu izbojaka malina i ta jaja će tu da prezime.
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje velike malinine vaši

Šteta direkno na lini nije velika od ovog insekta, međuti mnogo veća je posredna štata jer on služi kao prenostin 4 opasna virusa maline koja nanose dosta štete. Provera na njihovo prisutvo se može vršiti vizuelno pregledom donje strane listova maline ili otresanjem biljaka a da se ispod postavi parče bele tkanine. Problem je što se na taj način one mogu zamenuti sa nekim sličnim insektima, pa je potrebno imati povećalo i dosta iskustva da bi se utvrdila razlika i tačno ustanovilo o kojoj je vrsti biljne vaši pitanje.

Velika malinina vaš se suzbija preventivno, pre svega odabirom sorti maline koje poseduju otpornost prema ovom insektu.Takođe bitno je nabaviti kvalitetan sadni materijal od pouzdanog proizvođača, po mogućmnosti sertifikovan da nema virusa.

Za zaštitu uz pomoć insekticida je potrebno potražiti savet stručnjaka iz razloga što se najveća populacija velike malinine vaši pojavljuje u periodu kada se obavlja berba maline. Pošto je to osetljiv period ograničen je broj preparata koji se mogu koristiti iz razloga trajanja njihove karence.