Zelena breskvina vaš (Myzus persicae) su vrsta vaši koja se hrani biljnim sokovima pri čemu može da pričini veliku štetu.Ta šteta se ne ogleda samo u isisavanju biljnih sokova iz lišća, već i u prenošenju virusa prilikom prelaska sa biljke na biljku.

One se na domaćinu nalaze grupisane u kolonijama na naličju listova, kao i na vrhovima mladih lastara. Tokom godine može da ima više generacija, jer se lako i brzo razmnožava.

Ovaj insekt je poznat po tome što uglavnom napada breskvu i šećernu repu. U pitanju je ozbiljan prenosnih više od 100 vrsta perzistentnih i neperzistentnih virusa. Postoji veliki broj biljaka gde mogu da se zadrže i umereno razmnožavaju, a od kultivisanih vrsta to su kukuruz, krompir, duvan, paradajz kao najčešći.

Izgled

Ženke najčešće ne poseduju krila, duguljastog su i ovalnog oblika. Njihova boja može da varira od maslinasto-zelene, preko zelene prošarane žutim mrljama, jarko-žute do crvenkaste. Dužina ovog insekta je od 1,8 do 2,6 mm za one bez, odnosno od 2,0 do 3,5 mm za one sa krilima.

Na glavi su prisutne dve čeone kvržice. Krilate jedinke imaju dva para dugih i providnih krila, a poseduju po tri para nogu pomoću kojih se lako kreću po listovima.

Ciklus razvoja

Ovaj štetni insekt najčešće prezimljavaju u obliku jaja na breskvama. U predelima gde vlada toplija klima ženke mogu da prezime na sekundarnom domaćinu, a takvih vrsta koje im odgovaraju je preko 500. Zelena breskvina vaš može da ima oblike sa holocikličnim i anholocikličnim razvojem.

Kod prve vrste razvija se osnivačica koja je uvek beskrilna, ona tokom proleća i leta stvara viviparne ženke. One se tokom jeseni pare sa mužjacima da bi polagale jaja pred zimu iz kojih će se na proleće izleći sledeća osnivačica. Kod anholocikličnog razvoja javlja se generacija parenogenetskih ženki koje ne provode zimu u fazi jajeta, već isključivo kao odrasla jedinka ili larva. Te prve vaši koje se pojavljuju iz zimskih jaja se mogu primetiti već krajem februara.

breskvine veši na listu

preuzeto sa agric.wa.gov.au

Njihov fertilitet značajno opada na temperaturama višim od 30 stepeni. Zelena breskvina vaš u proseku živi 3 meseca i otporna je na niske temperature. Zato se pojavljuju već u februaru mesecu, dok u toplijim krajevima se može primetiti već u januaru. Najpre stvara svoje beskrilne kolonije na breskvi koja joj je primarni domaćin i tu se razvija nekoliko generacija. Za to vreme se hrane ovom biljkom, čineći značajnu štetu.

Prve krilate generacije se pojavljuju krajem aprila i početkom maja meseca. Upravo ovo je najpovoljniji period za njihovo razmnožavanje, polaganje jaja i za širenje brojnih virusa na breskvi i šećernoj repi. Da bi se stvorila jedna generacije potrebno je 10 do 12 dana.

Svoj maksimum doživljavaju u julu mesecu, dok je u avgustu njihov broj već primetno manji. Ukoliko u septembru temperature budu u granicama proseka ili niže, može se desiti da se ova štetočina ponovo pojavi. Polaganje jaja pred zimu dešava se u oktobru, a često se može desiti da se parenje obavlja i u novembru. U proseku, ženka položi 80 jaja, mada beskrilne vrste imaju nešto veći fertilitet od onih koje imaju krila.

Šteta koju uzrokuje zelena breskvina vaš

Pošto se javljaju krajem zime i u rano proleće, one sisaju sokove iz breskvinih listova, a izbacuju mednu rosu. Biljka koja je napadnuta počinje da ima usporen rast, a u slučaju intenzivnijeg prisustva, zelena breskvina vaš može da prouzrokuje izostanak formiranja rodnih pupoljaka. Osim breskve i šećerne repe, ona se pojavljuje i na krompiru, paradajzu, duvanu i kukuruzu.

Kako na primarnom, tako i na sekundarnom domaćinu ovaj parazit uzrokuje sušenje listova. Oni počinju da se uvijaju i bivaju prekrivani mednom rosom, zbog čega se na njima javljaju brojna gljivična oboljenja, koja se mogu proširiti dalje na celu biljku.

Da bi se procenilo u kojoj meri je ovaj insekt prisutan, preporučljivo je prvo uraditi pregled listova tokom sedam dana. Ako se ustanovi da je prisustvo vaši na 10 do 20 na 100 listova, potrebno je pristupiti tretiranju. Osim ove metode, mogu se koristiti žute posude jer ove insekte privlači ta boja. U tom slučaju, kritična količina je 50 do 60 primeraka.

Mere zaštite

Iako je period napada ove štetočine moguć praktično cele godine, najbolje je izvršiti tretman tokom zimskog perioda. Preporučljivo je izbegavati univerzalne insekticide da bi se očuvali prirodni neprijatelji ovih insekata, a u pitanju su bubamare i zlatooke.

Zelena breskvina vaš je razvila otpornost na određena sredstva kojima se tretiraju biljke tokom proleća i leta, pa se upravo zato savetuje njihovo suzbijanje na zimu. Za tu priliku može se koristiti bilo koji uljani organofosforni insekticid.
Kada je u pitanju zaštita šećerne repe od ove štetočine pregledi se vrše na nedeljnom nivou. Pregleda se 100 biljaka i ako se primeti više od 20 zelenih brskvinih vaši na ukupnom uzorku pristupa se prskanju.