Jagodin i malinin cvetojed (Anthonomus rubi) jeste štetni insekt koji pored štete na malinama i jagodama, boravi i hrani se na divljim kupinama i ružama.

Odrasli insekti ajja polažu u pupoljcima cvetova koje potom ženke oštete tako da se počnu sušiti. Razvoj larve potom traje oko mesec dana.

Sušenje pupoljaka se često pogrešno pripiše kasnim prolećnim mrazovima, što može stvoriti dodatnu zabunu. Odrasli insekti imaju specifičan izgled glave po kom se mogu prepoznati.

Izgled jagodinog i malininog cvetojeda

Odrasli jagodin i malinin cvetojed je insekt tamne boje, prsvučen sivim trakama po krilima kada dostigne polnu zrelost. Ima karakterističnu glavu sa velikom surlom (kljunom) na kojoj se nalaze dve antene otprilike na prednoj trećini. Dužina odraslog insekta je do 4mm (prosečna dužina je 3mm).

Jaja su bela, glatka i imaju blago ovalni oblik. Larva bude dužine do 3,5mm blago je zakrivljena, bele je boje sa smeđom glavom.

Ciklus razvoja

Jagodin i malinin cvetojed je insekt koji ima jednu generaciju razvoja godišnje. Zimu odrasli insekti provode pod opalim lišćem koje je opalo sa voćki ili se nalaze zakopani pod zemljom. Prema nekim podacima mogu biti na dubini do 6cm (površinski slojevi zemljišta).

U proleće se pojavljuju u drugoj polovini aprila meseca i počinju sa ishranom. Polovinom maja meseca ženke polažu jaja u cvetne pupoljke koji se još nisu otvorili, a obično bira one koji se nalaze pri samom vrhu biljke.

Prema nekim procenama jedna ženka može da položi oko 80 jaja u sezoni. Nakon polaganja jaja u neotvoren pupoljak ženka sa strane ošteti peteljku cveta (oko 1cm ispod cvetne krune) i on se nakon toga osuši.

Cvetovi u koje su položena jaja usled oštećenja vise na biljki na karakterističan način ili otpadaju na zemlju. Pažljivim otvaranjem se može proveriti da li je razlog otpadanja postojanje larve ovog insekta u neotvorenom cvetu.

jagodin i malinin cvetojed

ciklus razvoja jagodinog i malininog cvetojeda

Larve malininog i jagodinog cvetojeda se razvijaju unutar osušenog pupoljka oko mesec dana i nakon toga izlaze napolje. Proces razvoja larve obično traje oko mesec dana i još nedelju dana provede u formi čaure takođe unutar pupoljka.

Nakon toga izlazi napolje odrasla forma insekta koja može da se do zime hrani i na drugim biljnim vrstama. Štete koje proizvodi odrasla forma ovog insekta nisu toliko problematične i vide se kao mali okrugli otvori u laticama cvetova ili listovima.
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje jagodinog i malininog cvetojeda

Jagodin i malinin cvetojed se suzbija hemijskim sredstvima u prvoj polovini maja. U tom periodu ženke počinju sa pripremama za polaganje jaja. Hemijska sredstva se koriste u periodu kada se vidi da je zaraženo više od 3% neotvorenih pupoljaka, može i kada je manji procenat biljaka zaražen.

Jagodin i malinin cvetojed se takođe suzbija i u periodu nakon berbe malina, ukoliko je brojnost insekata velika.

malinin i jagodin cvetojed

slika sa sajta mudchute.org

Preventivna zaštita podrazumeva suzbijanje divljih jagoda, kupina i ruža koji se nalaze u blizini malinjaka. Na zasadima može primetiti da ovi insekti najveće štete prave u blizini ivica malinjaka, jer obično zimu provode u područijima divljeg bilja koje okružuje zasad malina.

Takođe je potrebno obaviti u drugoj polovini maja meseca prikupljanje zaraženih cvetnih pupoljaka direkno u malinjaku, potom ih je izneti napolje i uništiti.