Majski gundelj (Melolontha melolontha) je štetni insekt poznat takođe pod nazivima hrušt, majska buba, čelebugar i običan gundelj. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne delove biljke jedući pre svega lišće, dok su larve u zemlji i one se hrane podzemnim delovima biljaka, korenjem i krtolama. Larve ovog štetnog insekta se nazivaju još i grčice.

Šteta od larvi majskog gundelja je moguća na velikom broju biljaka u ratarstvu (kukuruz, šećerna repa), povrtarstvu (krompir), voćarstvu (maline, kupine kao i korenje drvenastih voćki), a takođe na šumama (hrast, brest, bukva, pitomi i divlji kestei dr.), livadama i pašnjacima. Majski gundelj kao odrasli insekt može biti veoma štetan jer može da nanese veliku štetu jedući lišće biljaka (najčešće na koštičavom voću) u situacijama kada im je velika brojnost prouzrokuju golobrst na voćnjaku ili u šumi.

Izgled majskog gundelja

Majski gundelj je insekt dug od 20mm do 30mm, širina je u proseku oko 10mm. Boja tela mu je crna, dok su smeđe boje pipci, noge i pokrioci (krila). Glava mu je crna i sjajna kao i grudi i štitići. Telo je pokriveno finim dlačicama, a pipci na glivi se završavaju lepezasto. U zavisnosti od staništa, mogu da se primete manje razlike među izgledom insekata što se naziva varijetetima. Obično su u pitanju različite nijanse smeđe ili crne boje na nekom delu tela koje delimično odstupaju od opštog opisa.

Jaja su bele boje , okrugla sa pričnikom od oko 2,5mm. Kada se ispili larva (grčica) je dužine do 1mm dok odrasla larva može imati dužinu do 50mm. Karakterističnog je savijenog oblika i na zadnjem delu proširena, bele je boje sa plavičastim prelivima. Glava je jasno uočljiva i tamne je boje. Lutka bude svetlo smeđe boje i ima dužinu od oko 25mm.

izgled odraslog ineskta majski gundelj

slika sa sajta fiatforum.com

Ciklus razvoja majskog gundelja

Zimu provode ukopani u zemlji, larve (grčice) ili ako odrasli insekti (imago) u zemljanoj komori gde se učaurio. Majski gundelji se u rano proleće nalaze na dubinama oko 30cm, ali tokom aprila meseca uglavnom se penju prema površini i nalaze se na dubini oko 8cm. Zemlju napuštaju kada zemlja dostigne određenu temperaturu, oko 12°C na dubini od 20cm.

Mada nosi naziv majski gundelj, to nije strogo povezano sa mesecom nego sa temperaturom, pa se može desiti da se odrasli insekti pojave u drugoj polovini aprila meseca. Ovo ranije izlaženje iz zemlje je češće na nižim nadmorskim visinama jer tu se pre stvore uslovi pre svega temperaturni. Kada izađu iz zemlje nisu polno zreli, tako da pristupaju dopunskoj ishrani.
Najaktivniji su u periodu kada je temperatura oko 25°C, a u slučaju da je loše vreme (jak vetar, kiša) sakrivaju se u rupama u stablu ili pod kamenjem. Proces sparivanja obavlja obično u jutarnjem periodu. Odrastao insekt gundelja obično bude aktivan oko dva meseca. Ženke majskih gundelja se u drugoj polovini maja ukopavaju u zemlju da bi položile jaja.

Ukupan broj jaja obično bude oko 30 komada (mada se mogu naći neki podaci o većem broju položenih jaja) i ona ih polaže na par mesta u grupicama od po desetak komada. Obično se polaganje jaja obavlja na manjim dubinama 5 do 10cm, međutim zabeleženi su slučajevi da su jaja položena na dubinu od 80cm.

Ženke u nekim slučajeva uginu nakog prvog polaganja jaja, međutim ukoliko uspeju opstati one u toj sezoni obave još jedno polaganje jaja.

nekoliko faza u razvoju larve

preuzeto sa republicanherald.com

Larve (grčice) iz jaja izlaze za oko 2 nedelje ukoliko su uslovi povoljni, a u situacijama nepovoljnijih uslova to može da se produži do 4 nedelje. Sam razvoj larve se deli na tri faze, a period koliko treba da od larve postane odrastao insekt je tri godine, a gundelj se na površini pojavljuje četvrte godine.

Nakon izlaska iz jaja, larve majskog gundelja se drže u grupi sve do kraja septembra kada se razilaze i prelaze u drugu fazu razvoja. U tom početnom periodu se hrane humusom i sitnijim žilicama korenja. Kada se približe zimskom periodu, nakon što se prvobitna grupa raziđe, larve se ukopavaju dublje u zemljište. Najveće štete nanose larve u drugoj i trećoj godini života.

Tokom jula meseca dolazi do prelaska larve stare tri godine u fazu lutke, taj proces se odvija obično na dubini od 25 – 40cm. Faza lutke majskog gundelja obično traje oko 50 dana i nakon toga se razvija odrastao insekt. On zimu provodi pod zemljom i naredne godine izlazi na površinu.

Zaštita od majskog gunjdelja i njegovo suzbijanje

Preventivna mera jeste uništavanje majskog gundelja mehaničkom obradom zemljišta prilikom kojeg se larve izbacuju na površinu i odatle ih kupe ptice ili stradaju usled loših vremenskih uslova (visoke ili niske temperature).

Jedna od preporuka jeste da se koren sadnice voćke pre polaganja u zemlju potopi u neki zemljišni insekticid. Kada se u voćarstvu vrši tretman protiv larvi običnog gundelja, obično se oko voćke izbuše 4 rupe u koje se ubacuje insekticid. Kod ratarskih kultura se može vršiti ubacivanje granuliranog ili tečnog insekticida direktno u zemlju prilikom setve.

Potrebno je vršiti provere koliko larvi ima na kvadratnom metru zemlje i ukoliko se primeti da se broj povećao potrebno je delovati.