Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis) je insekt poznat i kao siva kukuruzna pipa. Ovaj štetni insekt veliku štetu pravi u njivama gde je posejan kukuruz, ali i na njivama gde je posejan suncokret i šećerna repa. takođe mogu napraviti štetu i u zasadima povrća – paradajzu i paprici.

U ratarskim kulturama štetu pravi na biljkama koje se sade u ređem sklopu, dok biljke koje su posejane u gustom sklopu, kao soja na primer imaju minimalne štete od ovog insekta.

Ovaj štetni insekt može da se hrani sa oko 80 različitih biljaka, mada su na kukuruzu štete najveće. Na kukuruzu siva pipa može da pravi štetu sve dok kukuruz ne stigne u fazu kada ima 5 listova.

Izgled kukuruzne pipe

Odrasla siva kukurzna pipa ima dužinu oko 8mm, a boja joj je pepeljasto siva.

Larva kukurzne pipe ima dužinu od 6mm na kraju razvoja. Boja larve je svetlo siva.

siva kukuruzna pipa i šteta koju pravi

slika preuzeta sa carafacumiere.ro

Ciklus razvoja kukuruzne pipe

Siva kukuruzna pipa prezimljava  u zemlji kao odrastao insekt. Kada se ustali temperatura od 10°C na površinskom sloju zemljišta izlazi na površinu. U našim krajevima se to poklapa sa krajem aprila meseca i početkom maja. Kada izađu veoma brzo dolazi do sparivanja i ženke počnu polagati jaja.

Ženka sive kukuruzne pipe u dobrim uslovima može položiti i do 300 jaja, mada je to u proseku manje i obično položi oko 180 jaja. Sva jaja ona polaže pojedinačno i to u zemlju na dubinu od oko 1,5cm. Da bi iz jaja se izlegle larve kukuruzne pipe pri temperaturi od 20°C potrebno je da prođe oko 11 dana.

Larve koje se izlegu iz jaja se mogu primetiti pred kraja maja meseca i one ne prave značajnu štetu. One se nalaze na dubini od 20 do 60cm i hrane se korenjem kukuruza, suncokreta, pšenice ili nekih korova. Larve se razvijaju od dva do tri meseca pre svega u zavisnosti od uslova i nakon toga prelaze u fazu lutke u zemlji na dubini od oko 60cm.

U drugoj polovini avgusta meseca se  u zemlji mogu pronaći odrasla odrsli insekti i oni se zadržavaju u zemlji sve do narednog proleća kada izlaze na površinu. Siva repina pipa ima jednu generaciju godišnje i štetu prave odrasli insekti koji se pojave u proleće kada temperatura to dozvoli.

U prolećnom periodu je aktivna i hrani se na biljkama pre podne i predveče dok je za vreme lepog vremena preko dana mirna i sakriva se u pukotinama u zemlji. Takođe se ne hrani ni kada je vreme svežije i kada pada kiša.

Zaštita od kukuruzne pipe

Kao prevencija za smanjenje prisutnosti  insekta siva repina pipa na njivama preporučuje se gajenje biljaka u plodoredu, ukoliko se se kukuruz gali kao monokultura na istoj parceli tri i više godina za redom to omogućava povoljne uslove za razvoj velikog broja ovih insekata.

kukuruzna pipa nanosi štetu

slika sa sajta psss.rs

Parcele na kojima je posajan kukuruz treba obilaziti i vršiti kontrolu na prisustvo sive repine pipe u periodu kada počinje nicanje kukuruza i ponavljati sve dok biljke ne dođu do faze da imaju 4 lista. Kritičan broj sivih repinih pipa na njivi jeste 3-5 /m2, a može da se vrši i posmatranje koliko su oštećeni listovi i tu je granica kada je oštećeno 20% lisne mase.

Prskanje hemijskim sredstvima se primenjuje ukoliko je primećeno više insekata od kritičnog broja ili je došlo do velike štete na listovima kukuruza.  Za informacije koje bi sredstvo preporučili najbolje se obratiti nekome iz stručnih službi.