Lucerkina lisna pipa (Phytonomus variabilis) pored lucerke nanosi velike štete u pasulju, grašku, soji i crvenoj detelini.  Problem je larva koja buši stabljiku i uništava pupoljke, a u kasnijoj fazi se hrani lišćem.

Ukoliko se ne dejstvuje na vreme ovaj insekt može da napravi priličnu štetu na lucerištu. Ipak, najveće štete se nanose semenskoj lucerki iz razloga jer se ona ne kosi, pa insekti mogu bez problema da obave kompletan cikljus razvoja.

Krajem maja i početkom juna nastaju najveća oštećenja.Ima jednu generaciju tokom godine, mada u povoljnim uslovima može se desiti da ima dve generacije razvoja.

Koristi se i naziv lucerkina pipa, mada je to u stvari druga vrsta latinskog naziva Otiorrhyncus ligustrici.

Izgled insekta

Imago je dugačak do 5,5 mm, ovalnog je olika i ima mrku boju tela.

Larve su beznoge, zelene boje sa mrkom glavom. Mogu narasti i do 8 mm.

Životni ciklus

Odrastao insekt prezimljava na lucerištu u zemlji ispod biljnih ostataka. Na površinu izlazi kada temperatura pređe 10°C. To je načešće u rugoj polovini marta ili u aprilu.

Ženska jedinka nakon parenja polaže jaja u stablo biljaka u kojima je prethodno napravila jamice. Jedna ženka može da položi i do 700 jaja.

Najpovoljnija temperatura vazduha za razmnožavanje lucerkine lisne pipe je od 24°C. Takođe joj pogoduje i oštra zima sa dubokim snežnim pokrivačem nakon čega proleće i zatopljenje naglo dođu.

Sam period polaganja u stabljikama je veoma dug pa se mogu čak naći i u junu mesecu. Kad se ispili larva se zavlači u lisne pupoljke na vršnim delovima stable. Kad odraste hrani se lišćem. Njen razvoj završava za oko 3 – 4 nedelje.

Pre nego što će se pretvoriti u lutku upreda paučinasti kokon među stabljikama i listovima. Ova faza kod nas obično počinje krajem juna i početkom jula.

Odrastao insekt nakon što izađe iz faze lutke se nastavlja hraniti, ali pravi zanemarive štete u tom periodu. Krajem jeseni se podvlači pod biljne ostatke da bi tu prezimio.

U toku jedne godine lucerkina lisna pipa razvija jednu generaciju. Kod povoljnijih godina može se desiti da razvije i dve generacije.

Mere zaštite

Intezitet napada obavlja se krajem maja i početkom juna, kada larve pričinjavaju najveće štete. Koristi se pregled lucerke na probnim površinama od četvert m²  sa ciljem da se utvrdi brojnost štetočine i da se oceni stepen oštećenja biljaka.

Veliki napdi se mogu sprečiti ranijok kosidbom lucerišta ili deteline, ono se obavi desetak dana pre pravok roka. Na taj način se sprečavaju larve da dovrše svoj razvoj na njivi.

Kako bi se smanjile štete proizvodnja semena na jednom polju ne treba da se obavlja dve godine uzastopno. Za primenu hemijskih sredstava koja je u nekim slučajevima neophodna treba se posavetovati sa stručnim licima.