Siva repina pipa (Bothynoderes punctiventris) je insekt koji je velika opasnost za šećernu repu. Ovaj insekt se povremeno još naziva obična repina pipa. Može napraviti veliku štetu u periodu dok je repa mlada, pa je iz tog razloga neophodno dobro pratiti stanje na njivama.

Ovo su insekti koji dosta mogu da se kreću i nije nimalo čudno da tokom jednog dana pređu i više od 600 metara. Problem je što odrasla jedinka može za jedan dan pojesti desetak mladih biljaka, pa je neophodno pratiti situaciju na terenu..

Izgled

Odrasli insekti su dugi oko sa glavom koja je izdužena i završava sa surlicom. Na gornjoj strani krila se uglavnom nalazi nekoliko nepravilnih pega koje su tamnije boje.Odrastao siva repina pipa je boje zemlje i teško je uočljiv kada miruje.

Larva je beličaste boje, sa svtlo smeđom glavom bez nogu i malo je povijena. Kada odraste dostiže dužinu da 15 mm.

slika preuyeta sa sajta animalesalbatice.ro

slika preuzeta sa sajta animalesalbatice.ro

Ciklus razvoja

Siva repina pipa zimu provodi u stadijumu odraslog insekta, a u proleće se pojavljuje kada je temperatura zemlje  6 – 10 °C na dubini od približno 5 cm. Masovna pojava ove štetočine počinje kada je temperatura vazduha 15 – 20 °C, a temperatura na površini zemlje oko 25 °C. To je obično period krajem marta meseca ili početkom aprila.

Specifično za ovu štetočinu je da se kreće po zemlji dok temperature ne dođe do 20 °C, a nakon toga može da leti što značajno otežava njeno suzbijanje.

insekt na šećernoj repi

slika pruzeta sa sajta hcphs.hr

Ovi insekti godišnje imaju jednu generaciju. Zimu uglavnom provode na prošlogodišnjim repištima. Štete na šećernoj repi pravi odrastao insekt. Četiri nedelje posle pojavljivanja, ženke polažu jaja iz kojih će se larve pojaviti posle 12 – 15 dana, i nakon toga će se spustiti dublje u zemlju.

Larveni stadijum traje uglavnom oko 9 nedelja, a čitav proces razvoja od jajeta do faze odraslog insekta traje između 2,5 i 3,5 meseca. Odrastao insekt će ostati u zemljištu sve do sledećeg proleća.

Video snimak

Prilog o ovoj štetočini u repištu koja može da nanese velike štete. Zaštita šećerne repe se obavezno mora izvoditi na vreme.

Zaštita od sive repine pipe

feromonska klopka

slika preuzeta sa sajta pisvojvodina.com

Kada se govori o zaštiti od ovog štetnog insekta tu se u prvom redu misli na izvlačenje zaštitnih kanala oko repišeta. Prvo se izvlaše kanali za lov pipe oko starih repišta, a na novima se izvlače nakon setve šećerne repe. Na dno kanala se može posuti insekticid, a to bi trebalo u počenoj fazi da se ponovi u slučaju jačih kiša.

Kako pipa ne može da leti dok je temperatura ispod 20 °C u tom periodu se vrši prskanje samo oboda oko parcele šećerne repe do širine od 1 m. Na taj način se sprečavaju insekti koji pređu zaštitni kanal da uđu dublje u parcelu. Kada temperatura pređe  20 °C  pristupa se tretiranju kompletnog repišta.

Takođe ako je moguće poželjno je obezbediti da su stare parcele gde se gajila šećerna repa prošle godine udaljene bar 3 kilometra od novih zasada šećerne repe, kao i poštovanje plodoreda tako da šećrna repa na isto polje dolazi nakon 4 godine.