Sivi grožđani moljac (Lobesia botrana) je poznat i pod nazivom pepeljasti groždjani moljac i sivi grozdov smotavac. Pored boravka i hranjenja na vinovoj lozi, može se naći i na malinama, kupinama, ogrozdu i na nekim voćkama kao što su masline i trešnje.

Veliku štetu može napraviti u situacijama kad su grozdovi gustoga sklopa i kad je usled velike gustoće lišća mala provetrenost vinove loze. Ta mala provetrenost omogućava sporije isparavanje vlage i pruža ostale povoljne uslove za razvoj sivog grožđanog moljca.

Ovo je noćna vrsta leptira i teže ih je primetiti prilikom boravka u vinogradu.

Izgled sivog moljca

Odrastao leprir je svetlo sive boje, mestimično prošaran sa tamnijim mrljama koje su u smeđim nijansama. Dužina tela mu je oko 6mm, a raspon krila je kod odraslog moljca 12mm. Krila su sive boje prošarane sa pepeljastim šarama, za zadnja krila je da su jednobojno sive boje.

Gusenica sivog moljca jeste žuto – zelenkaste boje, a po telu se mogu primetiti pravilno raspoređene bradavice sa dlakama. Glava je žute boje.

Jaja su spljoštena i eliptična, svetlo žute su boje i ženka ih polaže na grozdove i njihove peteljke. Veličina jaja jeste 0,7mm i ženke ih polažu pojedinačno. Kako se razvijaju tako postaju tamnija i pred izlazak larve su tamno smeđe boje.

Ciklus razvoja

Sivi grožđani moljac zimu provodi u formi lutke, obično sebi naprave čaure na višlem delu čokota. Tu budu smeštene u pukotine i iz njih izlaze krajem aprila meseca ili početkom maja. U nekim situacijama mogu zimu provesti u pukotinama na drvenim stubovima u vinogradu, ako je grođe obrano dok su bile larve i tako je ostalo negde ostavljeno preko zime mogu da se učaure u sklopu grozda.

Period tokom kojega se pojavlju leptiri prve generacije u proleće može trajati mesec dana. Leptire je malo teže primetiti po danu jer miruju sa donje strane listova ili su na stablu. Najaktivnije lete uveče u periodu od sumraka pa sve dok se potpuno ne spusti noć.

Ženka obično počne da polaže jaja pre cvetanja i može da položi oko 100 jaja. Larva iz jajeta izlazi nakon 8 dana u proseku, ali taj period može da varira u zavisnosti od temperature i vlažnosti vazduha.

odrastao pepeljasti moljac na listu vinove loze
slika sa alfachem.com.ua

Druga generacija leptira se počne pojavljivati u periodu druge polovine juna meseca,  a treća generacija se počne pojavljivati u toku avgusta.

Video snimak

Prilog gde se predstavlja ovaj štetni insekt koji u poslednje vreme se sve više beleži u vinskim regionima. Prepeljasti grožđani moljac je bolje predstavljen.

Zaštita i suzbijanje

Sivi grožđani moljac ima 3 generacije tokom godine, međutim one su toliko prepletene da se ne može povući jasna granice između generacija. Štete se vide na grozdovima gde gusenice predu za sebe gdnezdo koje liči na paučinu i u sklopu njega jedu bobice ili ih samo oštete. U kasnijem periodu (krajem leta) se gusenice smeste u jednu bobu gde ostaju da borave duži period hraneći se.

Oštećene bobice su dalje izložene gljivicama koje se na tim mestima počinju širiti, takođe one privlače i druge insekte da se na njima nastave hraniti.

Zaštita vinove loze od štete koju nanosi pepeljasti groždjani moljac se uglavnom u proleće mora odraditi u pravom trenutku i na pravi način. Suzbijanjem gusenica u tom prvom periodu se smanjuje mogućnost njihovog  velikog premnožavanja u druge dve generacije.