Folija za plastenik je veoma opširna oblast i zato ćemo se u ovom tekstu potruditi da obradimo najvažnije stvari, za za neke termine koji se mogu posebno obraditi napravićemo posebne tekstove. Ima dosta stavki, da li na plasteniku postaviti jednu foliju ili dve, koje debljine da bude folija za plastenik, da li staviti nešto između folije i konstrukcije plastenika da se folija ne bi oštetila.

Folija za plastenike se pravi od plastike, u osnovi se kaže često od nailona. U nju se dodaju razni dodaci da bi se plastenička folija mogla prilagoditi svakoj situaciji koja se pojavljuje na terenu.

Neke folije mogu  sadržati aditive koji utiču na stvaranje difuznu svetlost i na taj način se omogućava veći intezitet fotosinteze. kada je u pitanju efekat  prašine koja može da smanjenje providnosti folije i da bi se taj efekat umanjio, kod novijih tipova folija se ubacuju aditivi koji sprečavaju lepljenja prašine (antidast).

Rok trajanja kad su u pitanju folije za plastenike se daje od trenutka postavljanja folije i on može da bude 21, 33 ili 45 meseci.

izrada plastenika

slika preuzeta sa sajta lamplstaett-blog.de

folija za plastenik

slika preuzeta sa sajta greenhousemegastore.com

Od velikog izbora savremenih folija za plastenike treba da odaberemo neke koje su u što većoj meri prilagođene biljkama koje planiramo gajiti u plasteniku. Jedan od primera su  fotoselektivne petoslojne folije kojima se  utiče na kretanje insekata u samom plasteniku (tripsa, minera, lisne vaši, bele leptiraste vaši, grinja, ), a na taj način i na širenje virusa. zatim treba spomenuti plavu foliju koja smanjuje infekcije plamenjačom u slučajevima kada se gaji vrežasto povrće u plasteniku.

Veoma važna stavka kad su u pitanju folije za plastenike jeste i njeno postavljanje na konstrukciju. Postavljanje folije na plastenik možda deluje jednostavno, međutim  i tu ima stvari na koje treba obratiti pažnju. Preporučljivo je da se postavljanje folije na kostrukciju obavi kada je lep i sunčan dan, te da se folija tom prilikom  zategne. Ne treba preterivati u ekstreme kad je to zatezanje u pitanju, pošto pretegnuta folija se veoma lože pokaže da dođe zima. Ali ne treba ni da bude preopuštena na plasteniku.

primer plastenika za rasadu

slika preuzeta sa leopold.iastate.edu

Dupla folija za plastenik

Za situacije kada se planira ozbiljnija proizvodnja savremeni plastenici uglavnom imaju duplu foliju koja može da se naduvava i na taj način omogućuje da u plasteniku temperature budu mnogo bolje ( na primer leti niže, a zimi da budu više temperature), a u isto vreme može da  pruži dodatnu sigurnost za konstrukciju kada duva jakiči vetar kao i bolje podnošenje tereta koji se pojavljuje pri većim snežnim padavinama. Takva folija plastenika je tokom zime za otprilike trećinu više naduvana nego tokom letnjih meseci. Neka preporuka je da sloj vazduha među dve folije bude 15 do 25cm.

Gornja folija u ovom slučaju bi trebala da je deblja za 30 mikrona. Spajanje te dve folije se vrži uz pomoć lajsni na krajevima, a vazduh se upumpava uz pomoće ventilatora kroz rupu u donjoj foliji. Vazduh koji se uduvava u taj međuprotor između dve folije za plastenik je redovne temperature, nema potrebe da se dodatno zagreva prilikom rada ventilatora.
Oko toga kolika je razlika između plastenika istih dimenzija sa jednom folijom ili sa dve kod kojih je ubačen vazdušni međuprostor neka procena je 4 – 5 stepeni, mada je to sve relativno i zavisi od dosta dodatnih faktora. Takođe postoje i dodatne koristi od ovog sistema i u toku letnjih meseci, kada takođe obezbeđuje bolju temperaturu unutar plastenika.

Teme na poljoinfo forumu u kojima se piše o plastenicima.