Rolo balirke su priključne mašine koje omogućavaju pakovanje sena i slame u bale koje su okruglo oblika. To su uglavnom bale koje su velike i nemoguće ih je ručno utovarati i istovarati.

Pored mašina koje su velikih dimenzija, razvijeni su i modeli za brdske predele. Oni su manjih dimenzija da bi se lakše mogli kretati po nagnutom terenu.

Pakovanje bala se unutar ovih priključaka vrši pomoću gumenih traka ili valjaka, ili kombinacijom oba sistema. Kad bala dostigne željenu veličinu, ona se uvezuje pomoću mreže ili kanapa. Ukoliko se koristi plastična folija, trava koja se balira biva nakon nekog vremena pretvorena u silažu.

Kako rade rolo balirke

Osnovni način rada ovih mašina se zasniva na uvrtanju slame ili sena unutar mašine. Za to uvrtanje se koriste gumene trake ili gumeni valjci.

Kada bala dostigne određenu dimenziju unutar mašine ona se obnorava sa mrežom ili pomoću kanapa, da bi se fiksirala. Nakon toga se bala ispušta sa zadnjeg dela mašine i počinje da se pravi nova.

Neki modeli imaju mogućnost da balu umotaju u najilonsku foliju pre nego je izbace. Ovo je veoma korisna funkcija kada se obavlja baliranje sa ciljem da se dobije silaža za ishranu stoke.

tovarenje rolo bala na traktorsku prikolicu slika preuzeta sa poljoinfo.com

Dimenzije bale

Kod velikih i kod manjih mašina postoji mogućnost da prilikom sakupljanja se podešavanjem odrede različiti prečnici gotovih bala. Osim različitih dimenzija, na ovaj način se dobijaju i različite težine na kraju.

Za velike mašine ti prečnici mogu da budu od 120 do 180 cm, dok kad su mašine kojima se dobijaju manje bale prečnik može biti 51 to 66 cm.

Težine kod velikih mogu biti od toga šta je balirano i prečnika koji je podešen biti između 500 i 1000kg. Kad su u pitanju manje, težina može biti u rasponu od 18 do 65kg.

Prednosti i mane

Prednosti rolo presa:
Veoma efikasan rad uz jako malu ljudsku energiju naspram malih bala npr. slama ne zakisne samo gornji sloj ( što se zakišnjavanja tiče možda je uzica i bolja jer bala upija vlagu i vetar je osusi dok se sa mreže sklizne i ode na oni balu ispod i tu se stvara trulež no to je opet ne znatno na količnu suve slame u bali, kad bi se slagale jedna po jedna a ne jedna na drugu onda ne bi bilo nikakvi problema ).

Mane su :
Manevarski prostor, unošenje slame u male objekte (znači moraš je staviti pred svinjac npr i unositi komade, ali ako imas krave i veliku štalu de se traktorm ulazi onda tu nema problema ).

Transport

Ovom delu se treba posvetiti dosta pažnje jer je specifičan, jer je prilagođen okruglom obliku. Mehanizam koji se koristi bi se mogao opisati kao viljuškar, a montira se sa prednje ili zadnje strane traktora.

Prilikom transpotra priključak za podizanje bala ih prihvata tako što ih natakne kroz sredinu . Drugi način je da se dve poluge postave ispod bale i da se ona podigne. U svakom slučaju je obavezno izbeći da se ona rotira ili vuče po zemlji tokom transporta.

Dosta pažnje treba biti posvećeno i slaganju bala na mestu gde će stajati dok se ne upotrebe.

 
Leave a Reply