Dud je voćka poznata pod nazivom još i murva, što je samo varijanta naziva na latinskom.Nakon drugog svetskog rata su bili sađeni u velikom broju u Vojvodini jer su upijali dosta vlage. Istovremeno su se koristili za uzgoj svilene bube.

Postoje tri vrste duda:

  • Beli dud (morus alba)
  • Crni dud (morus nigra)
  • Crveni dud (morus rubra)

Danas se uzgoj duda ne obavlja na velikim površinama. Plodovi koji se prikupe se najčešće koriste za proizvodnju rakije.

Izgled

Dud je drvo koje može da naraste u visinu do 20 metara. Krošnja je loptastog oblika, a listovi su blago nazubljeni po ivici. Cvetovi su jednopolni i na drvetu su prisutni muški i ženski. Dudovi plodovi su jagodastog oblika koji su veličine oko 2cm.

Plod belog duda

plod belog duda

slika pruzeta sa sajta badger.uvm.edu

Plod crnog duda

plodovi crnog duda

slika pruzeta sa sajta dictionary.sensagent.com

Plod crvenog duda

kako izgleda crveni dud

slika preuzeta sa sajta thecitrusguy.blogspot.com

Pored ove tri sorte, veoma dosta pažnje u poslednje vreme privlači ukrasna forma duda, nazvana žalosni dud. Za potrebe hortikulture je razvijeno više različitih formi, od kojih imamo sorte koje rađaju i one koje ne rađaju. Ta forma nastaje kalemljenjem na stablo redovnog duda, tako da po visini postoje brojne varijante. Naziv se formira tako što se na kraju latinskog naziva dodaje reč “pendula”, tako beli viseći dud imao naziv Morus alba ‘pendula’

žalosni dud

slika pruzeta sa sajta arborwest.com.au

Gajenje duda

Jedna od bitnijih stvari kad je gajenje duda u pitanju jeste da uspeva do nadmorske visine od 300 metara. Razmak između biljaka prilikom formiranja vočnjaka mora biti dovoljan da omogući dovoljno mesta kad se dud razvije da može normalno da funkcioniše.
Dud inače može imati prečnij krošnje do 10 metara, ali se pri planskom gajenju to svodi pravilnim orezivanjem na manju meru pravilnim orezivanjem. Takođe je poželjno da se visina duda održava na manjoj visini, da bi se mogla lakše obaviti berba.

Razmnožavanje duda se može obaviti sadnjom semena ili iz reznice. Mada se mogu postići dobri rezultati sa semenom, ipak se najčešće razmnožavanje obavlja iz reznica, vegetativnim načinom. pri prooivodnj duda iz reznica njihova dužina obično bude 30cm, a u zemlju se pobadaju teko da iznad visine tla vire dva ili tri pupoljka.

Teme na poljoinfo forumu:

 

Tagged: