Panonski beli kunić spada u  popularne rase kunića za prizvodnju mesa, a razlog za to su njegove dobre osobine.

Skromni uslovi gajenja, prosečan broj od 8 othranjenih mladunaca i dobar je za proizvodnju mesa. Na našim prostorima se oni često ukrštaju sa kaliforniskim kunićima, radi bolje selekcije radi dobijanja mesa.

Ovo je relativno novija rasa i ubraja se u tovne hibride kunića. Njeno selekcionisanje i priznavanje kao rase je obavljeno u Mađarskoj krajem osamdesetih.

Razvoj panonskog belog kunića

Razvoj rase je počeo 1988 godine u Mađarskoj u sklopu Kapošvarskog fakulteta. Prva faza se završila 1992 godine, tada su postojale 4 linije mužjaka i 4 linije ženki. U tom periodu su postignuti sledeći rezultati:

Težina odraslih jedinki 4,3-4,8 kg
Procenat skotnoisti 70-80 %
Broj okota u godini 6.5-7
Broj mladih u okotu 8.5-9.5
Broj mladih kod odbijanja 7-7.5
Težina mladih sa 6 nedelja 1.2-1.3 kg
Težina mladih sa 1o nedelja 2.4-2.6 kg
dnevni prirast između 6-10 nedalje 41-44 gram/dan
Konverzija hrane 2,8-3,2 kg/kg
Radman mesa 60-62%

Kada je počela da se radi selekcija osnovna rasa je bila novozelanski beli kunić, tako da postoji neka sličnost u fizičkom izgledu između ove dve rase. Međutim kada se pogledaju ostali podaci (broj mladih, težina, konverzija) vidi se jasno razlike.

kunic panonski beli

slika pruzeta sa sajta webgarden.ro

Izgled panonskog belog kunića

Boja je bela i imaju crvene oči, što je albino karakteristika koju su nasledili. Glava im je srazmerna telu, ni prevelike ni premala. Uši su srednje dužine i stoje uspravno na glavi.

Za tri meseca imaju težinu od 2,5 do 3kg,  a randman mesa je oko 60%.
Gajenje panonskih belih kunića

Kako je u pitanju hibridna rasa kunića, zahtevi su malo stroži u pogledu uslova držanja i ishrane nego kada je u pitanju držanje mešanaca. Iz tog razloga treba biti pažljiv ako se nakon držanja običnih kunića koji su uglavnom nastali mešanjem više rasa odlučimo za nabavku čiste rase panonskih belih kunića. Ti zahtevi nisu nešto preterano strogi, ali da bi se dobili rezultati koji su navedeni kao opis za rasu treba ih ispoštovati.

mali panonski beli

slika pruzeta sa sajta webgarden.ro

Ishrana kunića je od velikog značaja jer samo dobro hranjene ženke kunića sa raznovrsnom hranom mogu da daju veliki broj mladih u leglu i da ih othrane. Prilikom kupovine mladih kunića je potrebno obratiti pažnju u kakvom su zdravstvenom stanju i da li su vakcinisani. Kada se nabave trebaju se držati tako da zimi i leti nisu izloženi ekstrmnim temperaturama, jer to dovodi do niza poremenćaja koji utiču na sporiji prirast.

Tema na poljoinfo forumu: