Pijetren je nastao oko 1920 godine u Belgiji. Ime je dobio po nazivu sela u čijoj okolini je počela selekcija ove rase svinja. Dve osnovne rase su ukrštane radi dobijanja pijetrena, engleski jokšir i belgiski landras. Pored ove dve rase u manjoj meri su korišćene i još neke lokalne belgiske rase.

Na naše porstore je stigao tek krajem pedesetih godina, kada je prvo izlagan na sajmovima. Dosta se koristila u ranijem periodu za ukrštanje sa drugim rasama svinja kod nas, jer je izuzetno mesnata (procenat mesa u polutka je oko 65%).

Izgled

Pijetren je svinja srednje veličine, uglavnom pokrivena karakterističnom crnim pegama nepravilnog oblika. Pored toga postoji svetla varijacija bez pega. Šunke i ramena su veoma dobro razvijeni, a u odnosu na ostale rase svinja ima kraće noge. Zahvaljujući tome deluje zdepasto.

Zanimljiva je karakteristika da pietren svinje nose uši uspravno i to je karakteristično za čistu rasu.

sa krmačom

slika preuzeta sa sajta sabor-artesano.com

Gajenje pijetrena

Pijetren poseduje oko 65% mesa u polutkama. Koristi se dosta za ukrštanje sa drugim rasama svinja, kao na primer sa belgiskim landrasom. Krmača prilikom prašenja u proseku oprasi 9 prasadi sa nekom prosečnom težinom od oko 1,3 kilograma.

Najčešći problem kod pijetrena je da kao posledica stresa dolazi do pojave stres sindroma svinja (maligna hipertermija), a to za posledicu ima malo lošiji kvalitet mesa.

krmača i prasad

Ukrštanje krmače landras-jorkšir sa nerastom pietren

– slika preuzeta sa sajta poljoinfo.com

nerast pijetrena

slika preuzeta sa sajta pixgood.com

Deo poljoinfo foruma namenjen za svinjarstvo