Lukova muva (Hylemya antiqua) je svakako najpoznatiji štetni insekt koji napada zasade luka. Kao odrastao insekt veoma podseća na izgled obične muve, a u fazi larve nanosi najveće štete ubušujući se u centar biljke.

Crni luk je najčešće izložen napadu, ali se može desiti da napadu bude izložen beli luk. Koristi se i latinski naziv Delia antiqua.

Da bi se smanjila verovatnoća da dođe do velikih problema potrebno je da se ispoštuje plodored i da se naparavi pauza od 3 godine pre nego se luk opet posadi na istom zemljištu.

Izgled lukove muve

Dužina odraslih insekata je oko 8mm. Boja im je tamno siva, skoro crna i presijava se umereno na suncu. Zbog boje i izgleda često se može pomiliti da je u pitanju obična muva.

Larva lukove muve je bele boje, koja malo vuče na smeđu. Prednji deo larve jeste sužen, dok na zadnjm delu koji je šiti se nalaze manji izraštaji. U završnoj fazi dužina larve je do 1cm.

Jaja su bele boje i malo izduženog oblika. Lutka je smeđe boje i ovalnog je oblika.

Ciklus razvoja

Lukova muva je insekt koji može da ima od 2 ili 3 generacije tokom godine ( u nekim godinama se može desiti da se razviju i 4 generacije). Zimu provode u fazi lutke ukopane u zemlji na dubinama do 20cm. U periodu kad luk počne da niče obično se pojave odrasla forma insekta i u početnoj fazi se mogu hraniti nekatrom sa cvetova nekih voćaka.

Nakon sparivanja ženke polažu jaja na samu biljku ili na zemlju u neposrednjoj blizini. Ženke mogu da žive oko 30 dana i ukupan broj jaja koja će položiti je oko 200 komada. Jaja su uvek grupisana tako da ih bude između 20 do 50 komada. Larve izlaze iz jaja nakon 6 dana( može biti od 3 do 8 dana u zavisnosti od vremenskih uslova i temperatura) i odmah se ubušuju u luk i počinju da nanose štetu.

odrasla lukova muva - muha

U jednom luku može biti više larvi, može se naići na podatak da ih može biti i do 20. Kada se biljka skroz osuši, larve se premeštaju u susedne lukove gde nastavljaju razvoj. U zavisnosti od vremenskih uslova, razvoj jedne larve traje oko 20 dana. Nakon te faze razvoja se larva ukopava u zemlju i tu prelazi u fazu lutke. Druga generacija odraslih insekata u jednoj godini se može primetiti tokom juna meseca, a treća u avgustu.

Zaštita luka od lukove muve

Šteta od ovog insekta se prvo može primetiti kao pojava žutila na lišću, ono može da se uvrće ili da postane mlitavo. Kada se izvadi biljka u toj fazi se može primetiti da je oštećena glavica. U kasnijim fazama se u glavici usled oštećenja razvijaju uslovi povoljni za razvoj gljivica što doprinosi bržem truljenju crnog luka.

Tokom meseca maja se vrši pregled zasada i procena da li ima štete. Način za izračunavanje jeste da se vidi kojiko je biljaka zaraženo u procentima na nekoj površini. Štete se bez vađenja lakše mogu uočiti na mladim biljkama, dok kod starijih zbog veličine glavice biljka u prvoj fazi ima rezevi da nadohnadi oštećenje od larvi.

šteta na crnom luku od lukove muhe

Kada biljke luka imaju 3 ili 4 lista vrši se prva zaštita luka od lukove muve prskanjem hemijskim sredstvima. Prskanje bi trebalo ponoviti nakom 15 dana. U situacijama kada se koristi arpadžik za proizvodnju kuka, on se može potopiti u zaštitno sredstvo koje će obaviti zaštitu od prve generacije. Takođe se u zemljište pre sadnje luka može uneti granulirani insekticid koji će delovati kad insekti počnu izlaziti nakon zime.
Biološke metode se sastoje od postavljanja belih i plavih posuda u kojima se nalazi voda i postavljanju pleve trake koja je lepljiva. Preporuka je da se zaražene biljke uklone na dalje rastojanje kad se bacaju, nikako ne treba ih bacati u blizini gde su izvađene.

Plodored u povrtarstvu je još jedna od biloških mera koja može doprineti manjem broju ovih insekata. Na kraju sezone se sav luk mora ukoniti sa parcele gde se gajio, da ne bi ostalo ništa preko zime.

Tema na forumu: