Malina polana

Polana je sorta malina poreklom iz Poljske. Nastala je ukrštanjem sorti Zeva herbstfrte i sorte Haritage, upisana je u registar sorti. Ona je stabilna i može da se gaji bez vezivanja u špalir. Malina Polana ima prinos koji je veoma dobar, a jednogodišnji izdanci mogu u jesen već doneti plodove što je svrstava u dvorodne […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin staklokrilac

Malinin staklokrilac (Bembecia hylaeiformis) je štetni insekt o kojem se može naći malo podataka. Štetu nanosi na malini i kupini, ali se obično ta šteta računa kao zanemariva. Za ovog insekta se koriste  dva latinska naziva (Pennisetia hylaeiformis = Bembecia hylaeiformis). Ovaj insekt uspešno boravi na divljim kupinama, ali problem mogu predstavljati i zapušteni zasadi […]

Pročitaj ceo tekst

Mala malinina vaš

Mala malinina vaš (Aphis idaei) je štetni insekt poznat i pod nazivom mala zelena uš ili mala zelena lisna vaš. Ovaj insekt se može naći samo na malinama. Velika štetočina na malini koja siše biljne sokove iz lišća, koje se nakon toga kovrdža. Prilikom hranjenja mala malinina vaš prenosi viruse koji nanose dodatnu štetu na […]

Pročitaj ceo tekst

Malinin smotavac

Malinin smotavac (Notocelia udmanniana) je mali leptir koji je sivo smeđe boje. Za njega se koristi još i naziv malinin savijač. Gusenice od malininog smotavca se pojave relativno rano u proleće. One se hrane mladim izdancima i lišćem. Pored ishrane na malinama, štetu mogu napraviti na kupinama. Deo problema može da predstavi što se može […]

Pročitaj ceo tekst

Majski gundelj

Majski gundelj (Melolontha melolontha) je štetni insekt poznat takođe pod nazivima hrušt, majska buba, čelebugar i običan gundelj. Odrasla forma ovog insekta oštećuje nadzemne delove biljke jedući pre svega lišće, dok su larve u zemlji i one se hrane podzemnim delovima biljaka, korenjem i krtolama. Larve ovog štetnog insekta se nazivaju još i grčice. Šteta […]

Pročitaj ceo tekst

Malinim moljac

Malinin moljac (Incurvaria rubiella) je štetni insekt koji nanosi štete na pupoljcima maline, oštećenjana cvetovima su takva da se često mogu pomešati sa oštećenjima od mraza. U slučaju jake gustine insekata na malinjaku, šteta može biti i preko 50%. Izgled malininog moljca Ovaj insekt ima širinu raspona krila od 11  do 14mm, boja mu je […]

Pročitaj ceo tekst

Malinina mušica galica

Malinina mušica galica (Lasioptera rubi) je štetni insekt koji pored štete na malinama, nanosi štetu i na zasadima kupine. Poznata je pod nazivom još i malinina muva galica. Problem predstavlja to što ovi štetni insekti budu aktivni tokom perioda kada malina cveta. Larve se sa druge strane nalaze unutar stabljika pa se na njih ne […]

Pročitaj ceo tekst

Malinina buba

Malinina buba (Byturus tomentosus) je štetni insekt koji nanosi štetu na pupljcima, cvetovima i plodovima maline. Ovaj insekt je poznat još i kao malinin pupar. Plodovi na kojima se hrani larva malinine bube su sitniji i počinju da se suše, a to se isto dešava i sa cvetovima kojima se hrane odrasli insekti. U proleće […]

Pročitaj ceo tekst

Malinina mušica

Malinina mušica (Resseliella theobaldi) je velika štetočina na malini. Larve ove mušice nanose štetu na izbojima, ali i bušenjem tunela u biljki omogućavaju ulazak glivičnih bolesti koje pomažu da se izdanak na kraju osuši. Moglo bi se reći da konkretna šteta od malinine mušice nije velika, nego oštećenja nastala naseljavanjem patogena (Didymella apllanata, Leptosphaeria coniothyrium) […]

Pročitaj ceo tekst

Eriofidna grinja lista maline

Eriofidna grinja lista maline (Phyllocoptes gracilis) je štetni insekt koji je poznat i pod nazivom malinina grinja. Ovaj štetni insekt pravi dosta štete na malinjacima, a problem je što može imati više generacija tokom godine koje se međusobno preklapaju. Oštećenja na listovima prilikom jakog napada su jasno vidljiva, a tada dolazi do problema sa plodovima […]

Pročitaj ceo tekst