Malinin moljac (Incurvaria rubiella) je štetni insekt koji nanosi štete na pupoljcima maline, oštećenjana cvetovima su takva da se često mogu pomešati sa oštećenjima od mraza. U slučaju jake gustine insekata na malinjaku, šteta može biti i preko 50%.

Izgled malininog moljca

Ovaj insekt ima širinu raspona krila od 11  do 14mm, boja mu je smoeđe siva, a glava je žute boje. Jaja su po polaganju svetlo zelene boje, pa se vremenom ta boja menja u tamno žutu.

Malinin moljac kao gusenica (larva) može doseći dužinu između 7 i 9mm. Larva je crvenkaste boje, sa jasno izraženom uočljivom glavom koja je tamnija. Čaura je smeđe boje dužine od 5 – 8mm.

Ciklus razvoja malininog moljca

Malinin moljac je insekt koji ima jednu generaciju godišnje. Zimu provodi kao larva (gusenica) smeštena unutar kokona koji se nalazi na zaklonjenom mestu, načešće pukotine i oštećenja na kori izdanka maline. Iz kokona izlaze u rano proleće i polako se penju uz izdanak. Cilj im je da dođu do cvetnog pupoljka i da uđu u njega bušenjem tunela. Ukoliko je zaraza intenzivna, šteta može biti veoma velika jer veliki broj cvetova biva uništen.

moljac koji se hrani na malini

slika sa sajta ukmoths.org.uk

Larva kada se razvije, učauri se i kroz nekoliko dana iz  čauri izlazi razvijen moljac. Nakon parenja ženke polažu jaja u sklopu cveta. Jaja najčešće polaže pojedinačno po cvetovima, ređe po nekoliko jaja na jedan cvet. Jedna ženka u proseku položi oko 200 jaja.

Mlade larve nakon što izađu iz jajeta počinju da se hrane mladim plodovima malina, a kad se razviju padaju na zemlju i tu se presvlače i potom smeštaju u pukotine na kori izdanaka maline (prema nekim ruskim izvorima mogu opstati ispod gomila lišća na zemlji tokom zime ili u panjevima koji ostaju nakon orezivanja malina).
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje malininog moljca

Kao biološka metoda borbe i suzbijanja malininog moljca koristi se mahaničko uništavanje izdanaka na kojima se nalaze oštećeni pupoljci (mogu se prepoznati je iz njih kao da je ispala crvotočina). Takve izdanke je potrebno saseći, sakupiti i spaliti van malinjaka. Ovu aktivnost treba obaviti na vreme, jer ukoliko to odlažete sve do jeseni, larve će napustiti vrhove izdanaka i pripremiti se za zimu zavlačenjem u pukotine na izdancima.

Suzbijanje insekticidima se izvodi uljima u periodu kada je malinin moljac u fazi mirovanja, a odrasli insekti se mogu suzbijati organofosfatnim insekticidima, ali je svakako se najbolje posavetovati sa stručnjacima i videti šta oni konkretno predlažu.