Malinin prstenar (Agrilus aurichalceus) je štetni insekt koji napada maline i kupine gde na izdancima bušenjem kružnih tunela pravi zadebljanje na biljci. Često se dešava da se stabljika maline iznad zadebljanja osuši.

Može da boravi pored malina u kupinama i ružama.

Insekt malinin prstenar se razvija u proleće kada larva kretanjem kroz stabljiku oštećuje biljku. Polovinom maja bi se trebali obići malinjaci i vizuelnim pregledom utvrditi da li ima deformisanih stabljika. One koje su oštećene treba odseći, odneti van malinjaka i spaliti pre nego se završi razvoj larve i odrasli primerci počnu izletati.

Izgled malininog prstenara

Malinin prstenar je malena buba, tamne je boje i može da ima povremeno metalnozeleni preliv. Ovaj preliv je bolje izražen kod mužjaka koji su inače i manji od ženki. Dužina odraslog insekta je od 6 do 8mm.

Larve su belo smeđe boje i može narasti do dužine od 15 mm.

Ciklus razvoja malininog prstenara

izgled malininog prstenara

slika sa sajta nahuby.sk

Malinin prstenar je insekt koji ima jednu generaciju godišnje. Zimu provede kao larva u stabljiki maline. Odrastao insekt se pojavljuje krajem maja ili početkom juna meseca.

Odrasli malinin prstenar se hrani lišćem i povremeno cvetovima, a jaja ženke polažu na izbojcima.Na jednu biljku ženka polaže samo jedno jaje. Iz jaja larve se pojavljuju nakon dve nedelje i direkno se ubušuju u stabljiku kroz dno jajeta, te počinju da prave tunele u stablu maline. Zimu provedu u stablu maline.

Odrastao insekt ne nanosi velike štete iako se hrani listovima, najveću štetu nanose larve jer se nalazi samo po jedna u svakoj biljci a ženka položi dosta jaja.
Pročitajte kompletan takst o malini

Suzbijanje malininog prstenara

Suzbijanje se vrši preventivno i počinje kupovinom zdravog rasadnog materijala. Potrebno je takođe na početku sezone pregledati malinjak i ukloniti izdanke na kojima se primete zadebljanja. Ovu aktivnost je potrebno obaviti najkasnije do početka maja meseca, pošto se odrastao insekt pojavljuje u drugoj polovini maja meseca.

Takođe se u drugoj polovini leta može obići malinjak i odmah ukloniti biljke na kojima se primeti zadebljanje koje je napravio malinin prtenar. Ostatke biljaka koje se odseku je potrebno odneti van malinjaka i uništiti. Potrebno je takođe u okolini zasada malini suzbiti divlje kupine i divlje ruže.

Suzbijanje hemijskim sredstvima se obavlja neposredno nakon cvetanja i ponavlja se nekoliko puta. Cilj je da se odbije ženka i da ne polaže jaja na stabljike maline.