Malinin korebus (Coroebus rubi) je štetni insekt koji boravi na malinama, kupinama i ružama. Poznat i pod nazivom malinov krasnik.

Na biljkama koje budu zaražene se na stabljikama mogu primetiti karakteristična zadebljanja. Larve se nalaze unutar srži stabljika i polako se kreću prema dole hraneći se.

Obavezna je kontrola pregledom stabljika i koje su deformisane se moraju ukloniti. Nakon što se problematični izdanak odseče, potrebno ga je izneti iz malinjaka i spaliti.

Izgled malininog korebusa

Odrastao malinin korebus ima dužinu  od 8mm do 11mm i crne je boje sa ljubičastim prelivima dok na krilima može da ima karakteristične sive šare. Larve ovog insekta imaju belu boju koja pomalo vuče na smeđu i mogu narasti do dužine od 30mm

Zimu provodi u stabljiki maline, ponekad ruže ili kupine ali skroz pri zemlji i u dosta slučajeva se larva spušta u početak korenovog sistema (korenov vrat). U proleće se larva pomera malo višlje unutar stabljive i tu se učauri. Nakon završetka te faze odrastao insekt (imago) napušta stabljiku, a to je najčešće u maju mesecu. U tom periodu se odrasli insekti hrane mladim lišćem, mada na taj način oni ne prouzrokuju veliku štetu na malinama.

Ženke polažu jaja na mlade, jednogodišnje izbojke maline i to tako da budu u tom trenutku što bliže zemlji. Larve se iz jaja izlegu oko 18 dana nakon polaganja, u zavisnosti od vremenskih uslova to može biti malo pre ili koji dan kasnije. Larve odmah počinju da rade na ulasku u izboj maline. Kada uđu do srži počinju da se kreču korz nju vertikalno.

U jednom izdanku je uglavnom smeštena po jedna larva, mada se povremeno mogu naći i izdanci koji imaju po dve larve malininog korebusa.

To kretanje u srži maline se obavlja prema dole ka korenu. Pred kraj jeseni su se larve već spustile dole i završile su razvoj za tu godinu. Nakon prezimljavanja one nastavljaju da se razvijaju u proleće. Malinin korebus ima jednu generaciju godišnje.

malinin korebus

slika pruzeta sa sajta aramel.free.fr

Ciklus razvoja

Zaraženi izbojci gde se nalazi malinin korebus se mogu prepoznati po specifićnom proširenju i što se može primetiti da kod tih izbojaka ne kreće vregetacija na redovan način, ili ne kreće nikako. Oštećeni izdanci koji imaju larvu u sebi se takođe veoma lako mogu polomiti.
Pročitajte kompletan takst o malini

Zaštita od malininog korebusa

Malinin korebus se suzbija preventivno, tako što se zaraženi izbojci odsecaju i nose iz  malinjaka. Prilikom odsecanja je potrebno voditi računa da se oni (malinini izbojci) odseku blizu zemlje, a najbolje bi ih bilo malo otkopati i odseći ispod linije zemlje. Nakon odsecanja zaraženih izbojaka, potrebno ih je sakupiti i spaliti.

Moglo bi se reći da sve mere zaštite na malinjaku slične kao i kada je u pitanju malinov prstenar (Agrilus rubicola abeille)

steta na izdancima maline

preuzeto sa maine.gov

Sa kupovinom mladih malina na proverenom mestu se takođe preventivno deluje jer je potrebno da novi materijal ne bude odmah u startu zaražen. Takođe potrebno je iz bliže okoline malinjaka ukloniti divlje kupine i ruže.

Zaštita maline prskanjem se izvodi samo protiv odraslih insekata i obično se radi iz dva prolaza. Prvo prskanje se obavlja pred period polaganja jaja, a drugo prskanje se obavlja dve nedelje nakon prvog. Ove mere zaštite su od velikog značaja u slučaju da se radi mašinska berba maline jer u tim situacijama se malina sadi u gušćem sklopu.