Morka (lat. Numida meleagris) spada u ptice iz familije kokošaka. Poznata je još pod nazivima biserka, morska kokoš i misirka. Kao i kokoške noću vole da se popnu na niske grane, pa je zgodno obezbediti im takve uslove.

Na našim prostorima ne spada u veoma rasprostranjenu živinu, razlog je verovatno što traži veći prostor, dvorište, da bi se mogla dobro razvijati.  Prilikom držanja na većoj otvorenoj površini one imaju sklonost da saktrivaju svoja gnezda.

Jaja morke su manja od kokošijih, a godišnje ženka snese oko 50 komada.

Izgled

Morke bi smo najlakše mogli opisati da liče na domaće kokoške, sa tom razlikom da im je rep uvek okrenut prema dole i što imaju specifičnu boju. Za razliku od kokošaka koje mogu biti različitih veličina i boja, morke su ujednačene, pogotovo po boji perja.

Ono je svetlo plave boje (sivkaste nijanse) i po sebi ima veliki broj belih tačkica. Morka ima vrat i glavu bez perja, a kao kokoške ima manju krestu na vrhu glave i pored kljuna crvene rese.

kako izgleda ptica morka

Postoji i varijanta morki sa belim perjem.

morke sa belim perjem

Jaja morke imaju tvrđu ljusku od kokošijih i manja su. Za godinu dana jedna morka može u proseku da snese oko 70 jaja.

Gajenje morke

Morke počinju jaja nositi u martu mesece pa do kasno u jesen. Jedna od karakteristika kod morki je da ukoliko imaju mogućnosti, one će da sakriju gnezdo. U tom slučaju kada ženka leži na jajima, u dvorištu se stekne utisak da je jedna morka nestala. Tek kad se izlegu pilići, nakon toga se ponovo pojavi. Obično leže na gnezdo kad u njemu ima između 20 i 25 jaja, a pilići se izležu nakon 26 dana.
Da bi se izbeglo preletanje ograde mogu se mladi pilići morki pomešati sa pilićima od kokoške. Kada odrastu u takvim uslovima ne prave probleme sa preletanjem.

Na našim prostorima, gajenje morke ima sporednu ulogu i ne postoji u cilju ekonomske dobiti. Uglavnom se gaji radi svog živopisnog izgleda, kao ukrasna živina. Takođe se propagira njihovo držanje u sklopu organske proizvodnje sa ciljem da se smanji broj štetnih insekata kao na primer krompirove zlatice.

više morki na okupu u dvorištu

Rasterivanje štetočina

Kada su morke u pitanju, ovo sa rasterivanjem štetočina se obavezno spominje. Jedni tvrde da uspešno rasteruje pacove i druge štetočine, dok sa druge strane ima onih koji tvrde da nemaju nikakav uticaj na prisustvo pacova i ostalih štetočina.

Tema na poljoinfo forumu: