Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa) je insekt koji živi pod zemljom, poznat je još pod nazivima mrmak, krompirov medved, rovak i vrlac. U Americi živi sličan insekt sa latinskim nazivom Neocurtilla hexadactyla.

Pored rovca i njegovog rođaka sa američkog kontinenta, postoji još dosta insekata u raznim delovima sveta sa sličnim izgledom i načinom života.

Izgled rovca

Dužina tela je oko 4cm za mužjake i 4,5cm za ženke (postoje i priče o rovcima dužine i 10cm). Njihova boja je tamnije smeđa, sa dosta raznih nijansi u zavisnosti u kakvoj zemlji kopaju tunele i u kom su stadijumu razvoja. Telo im je izduženo i ima valjkasti oblik. Telo je kod odraslih primeraka obraslo sitnim dlačicama.

Prednje noge su im izuzetno jake i prilagođene su kopanju tunela. Na leđima poseduja dva para krila, koja su providna kada se rašire. Prednji par krila je manji i više nabijen, od drugog para koji je skoro proziran kada se raširi. Razlog lošijeg izgleda prednjih krila je što im je namena da štite drugi par krila dok se rovac kreće kroz tunele u zemlji.

Nalaze se u lakšim zemljištima i onima koja su dobro nakvašena, da bi mogli da kopaju tunele. Česta je pojava rovac u vrtu jer se tu zemljište redovno đubri i obrađuje, pa iz tog razloga nije prejako sabijeno. A u isto vreme ima mladih biljaka i glista. Izbegavaju teška zemljišta koja imaju ilovače.

rovac inekt - buba

slika sa sajta macroid.ru

Životni ciklus rovca

Pre sparivanja rovaca ženka kopa poseban tunel na malo većoj dubini gde će biti jaja, a mužjak rovca kopa posebne šire tunele a oni omogućavaju da se njegova pesma bolje čuje. Ženka rovca u proleće polaže od 100 do 350 komada jaja (neki izvori navode da može biti do 600 jaja), broj komada položenih jaja zavisnosti od starosti. Širina njihovih tunela je u proseku 1,5cm.

Mladima treba od 10 do 20 dana da se izlegnu iz jajeta i u nakon izleganja larve rovaca prvo se hrane humusom. Iaja rovca se obično izležu krajem juna i početkom jula meseca. Nakon nekog perioda počinju nanositi štetu hraneći se mladim korenovima biljaka. Kada se larve rovca izležu iz jaja, ženka ostaje sa njima da ih čuva narednih mesec dana.

Rovci imaju jednu generaciju godišnje, jer se larve rovaca relativno sporo razvijaju. Nimfe se šest puta presvlače, pre nego dostignu veličinu odraslog rovca. Iz tog razoga kada se naiđe na mlađeg primerka koji je manji i vidi se da su kod njega krila slabije razvijena. Takođe mlađi primerci su svetlije boje, larve koje su izašle iz jaja su bele boje. Nakon svakog presvlašenja postaju sve tamnije boje. Insekti koji se izlegu iz jaja ove godine, tek su naredne potpuno razvijeni.

Tuneli rovaca su tokom letnjih meseci plitki i odmah su pod površinom zemlje, dok se tokom zimskih meseci spuštaju do dubine od 1 metar. Dešava se da dođe do masovnog pomora tokom zime usled dejstva pojedinih gljivičnih oboljenja.

Prirodni neprijatelji rovca su vrane, čvorci, kao i druge ptice, pa zatim rovčica, krtica, jazavac, jež a mogu da ih napadnu i savladaju mravi dok su mladi. Pretnja su im takođe insekti iz roda trčuljci (Col., Carabidae).

  • Šta jede rovac ?

Oni se hrane uglavnom mekim delovima korena biljaka koje nađe prilikom kopanja svojih tunela. pored korenja, rizoma i gomolja, sastavni deo njihove ishrane su beskičmenjaci koje mogu da uhvate. To je najčešće u pitanju kišna glista, kaliforniska gliste, žičane crve i larve gundelja.

Može da nanese štete na sledećim usevima :žitaricama, mahunarkama, višegodišnjim travama, krompiru, šećernoj repom, suncokretu, jagodama. Takođe rovac štetu može naneti i u voćnjacima i zasadima vinove loze.

  • Da li rovac leti ?

Da, dobri su letači i zabeleženo je da mužjak može u sezoni parenja za jednu noć da pređe  do 8km. Međutim to se dešava uglavnom u proleće kada je sezona parenja. Još jedna stvar koja dovodi do ovog pitanja je to što su noćne životinje i na površinu zemlje uglavnom izlaze noću a i lete uglavnom noću.

da li rovac leti

preuzeto sa sajta macroid.ru

Suzbijanje rovca

Kada je gusto naseljen rovac kako ga uništiti javlja se pitanje, pošto zbog povećane brojnosti može da nanese i više štete na usevima. Najbolji način za suzbijanje je dubljim oranjem gde je to moguće, gde se nakon prevrtanja zemlje oni se ne snalaze odmah i laka su meta za ptice koje se njima hrane.

Postoji i više raznih hemijskih sredstava kojima se takođe možemo boriti protiv preteranog prisustva rovaca u bašti. Obično su u granuliranom obliku i u sklopu priprema za setvu biljaka se raspoređuju u površinskim slojevima zemlje. Ovaj vid suzbijanja je veoma poželjno odraditi jer se suzbijanja rovaca teže izvodi kada biljke niknu.

Ima sistema sa raznim modelima zamki, u koje se oni ulove. Zamke za rovce se koriste najčešće pri organskoj proizvodnji voća i povrća. Kao dobra biljka koja ih odbija od boravka na nekoj površini se spominje mlečika. Ta biljka se može naći na dosta mesta spomenuta, ali nisam našao nigde da je neko pisao o praktičnim iskustvima sa njenim korišćenjem.

Uništavanje rovaca se može obaviti i pronalaženjem njihovih gnezda koja su specifična jer se nakon izleganja mladih bilje iznad gnezda počinje sušiti u širini gnezda koje je ženka pre toga pripremila. Takođe se u njihove tunele može sipati voda koja je pomešana sa odeđenom količinom ulja.

Jedana od situacija gde rovci mogu da naprave dosta štete jeste gajenje glista – lumbrikultura. Bez obzira da li se gliste gaje kao mamci za ribolov ili je u pitanju proizvodnja humusa, oni mogu napraviti problem. Preporuka u tom slučaju je odvajanje glista, te zatim pročišćavanje mase gde žive od rovaca i dovođenje kiselosti na nivo vrednosti pH 6 – 6,5. Nakon toga se gliste trebaju vratiti nazad. Treba treba povesti računa i o okolini uzgajališta glista pa i tu izvršiti uništavanje rovaca.

Rovac kao mamac za pecanje

Za razliku od povrtara kojima kad čuju za rovca pomisle na probleme koje pravi, sportskim ribolovcima prvo na pamet pada som. Zašto i kako niko nezna tačno, ali som svakako gaji poseban osećaj za rovca. U proleće je rovac za soma jedan od omiljenih zalogaja, koji neće zaobići.

Postoji dosta raznih torija zašto je tako, jer je sigurno da pri normalnim situacijama som jako retko može da naiđe na ovog insekta u vodi. Takođe se uspešno koristi i pri ribolovu mrene.