Raštika

Raštika (Brassica oleracea L. convar.acephala (DC.) Alef.) je ređe gajena kupusnjača, uglavnom se gaji u mediteranskom pojasu oko Sredozemnog mora. Kako je u pitanju vrsta koja se manje gaji, dosta često se meša njen latinski naziv sa drugim retkim vrstama iz roda kupusa. P se tako može čuti i da se za nju koristi naziv […]

Pročitaj ceo tekst

Kineski kupus

Kineski kupus (Brassica rapa subsp. pekinensis) je malo egzotičnija vrsta kupusa po svom izgledu, a polako postaje više zastupljena i kod nas. Način gajenja je sličan kao i redovnim vrstama, a od njih se razlikuje značajno blažim ukusom. Može da se koristi sveš, kuvan, a jača rebra listova mogu poslužiti za pohovanje. Postoji više vrsta […]

Pročitaj ceo tekst

Karfiol

Karfiol je biljka iz roda kupusnjača, koja razvija specifičan cvet bele boje. Prilikom gajenja se drži uvek u plodoredu što je karakteristično svim kupusnjačama i ne treba da dođe na istu parcelu ponovo bar 3 godine nakon gajenja. Cvetovi se koriste kao povrtarski plodovi i kod nas su najčešće zastupljeni oni bele boje mada postoje […]

Pročitaj ceo tekst

Kelj

Kelj (Brassica oleracea var. sabauda) je povrće najsličnije kupusu, od koga se na prvi pogled razlikuje samo po naboranim listovima. Veoma je cenjen i dosta višetražen od strane potrošača u odnosu na neki prethodni period, pa uglavnom nema problema sa plasmanom ako se proizvodi u razumnom obimu. Selekcija je rađena tokom 18 veka u Belgiji […]

Pročitaj ceo tekst

Kupus

Kupus (Brassica oleracea var. capitata) je dvogodišnja biljka, za potrebe poljoprivrede uglavnom se gaji jednu godinu. Najpoznatija biljka iz roda kupusnjača, sa velikim brojem varijacija. Najčešće se gaje sorte zelene boje, dok su u manjoj meri zastupljene u proizvodnji crveni kupusi. Gajenje kupusa je počelo sa razvojem civilizacija oko Sredozemlja kad je počeo da se […]

Pročitaj ceo tekst

Brokoli

Brokoli (Brassica oleracea L. var. italica) je biljka iz familije kupusnjača. Takođe je još poznata kao i brokuli, brokolj,brokola i brokulica. Za gajenje je nainteresantniji kao kasni jeseni, to se najčešće obavlja na način da on bude drugi usev na njivi, postrnom setvom. Veoma liči na karfiol jer ima više cvetova na vrhu stabljike. Brokoli […]

Pročitaj ceo tekst