Trešnjina biljna vaš

Trešnjina biljna vaš (Myzus cerasi) je vrsta insekta koji ovom voću mogu da nanesu ogromnu štetu. Neke vrste ovih buva nalaze se na stablima privremeno, a neke trajno. U oba slučaja potrebno je na vreme reagovati kako bi se sprečio njihov štetan uticaj. Spadaju među najčešće prisutne štetočine koje se mogu zateći u voćnjaku. Veoma […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena jabukina vaš

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi) je vrsta parazita koji napada listove jabuke, ali često i ostale biljke iz familije ruža (kruška, dunja, divlji šipak (Rosa canina), malina, jagoda, mušmula, kupina i glog). Hrani se sišući biljni sok, širi brojna virusna i gljivična oboljenja, pa tako može da napravi velike štete. Podjednako su štetne i odrasle […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena kukuruzna lisna vaš

Zelena kukuruzna lisna vaš (Rhopalosiphum maidis) je štetni insekt koji se pojavljuje na listovima kukuruza gde može formirati velike kolonije. Direktna šteta od ovih listnih vaši nije velika, međutim indirekntna može biti jer prenose lisnu pegavost kukuruza. Pored listova kukuruza, mogu da se hrane na još nekim biljkama sa listovima i cvetovima, a prenose još […]

Pročitaj ceo tekst

Pepeljasta lisna vaš

Pepeljasta lisna vaš (Dysaphis plantaginea) nanosi štetu na jabukama, usled njihovog dejstva plodovi zaostaju u razvoju i mogu se deformisati, listovi se kovrdžaju i mlade grane mogu da se savijaju nepravilno. Ovaj štetni insekt je poznat i pod nazivom jabučna pepeljasta uš i jedna je od lisnih vaši koja nanosi najviše štete. Kao i većina […]

Pročitaj ceo tekst