Zelena kukuruzna lisna vaš (Rhopalosiphum maidis) je štetni insekt koji se pojavljuje na listovima kukuruza gde može formirati velike kolonije. Direktna šteta od ovih listnih vaši nije velika, međutim indirekntna može biti jer prenose lisnu pegavost kukuruza.

Pored listova kukuruza, mogu da se hrane na još nekim biljkama sa listovima i cvetovima, a prenose još i virusnu žuticu ječma. Intenzivniji razvoj zajednica ovog štetnog insekta se obično dešava u periodu razsta metlice na kukuruzu.

Izgled zelene kukuruzne lisne vaši

Kukuruzna zelena lisna vaš je zapravo zeleno – plave boje, ima antene i noge su im crne. sami insekti su veoma sitni i imaju pomalo ovalan oblik. Dužina im je oko 1,5mm.

Mlade lisne vaši se rađaju žive, svetlije su zelene boje, a po izgledu su iste kao odrasle jedinke, samo su manje.

Prilikom rasta, ovi insekti se presvlače i taj prethodni oklop ostaje unutar kolonije, bele je ili sivkaste boje, pa se stiče utisak da se među lisnim vašima nalazi i nešto rasutog pepela.

lisna vaš na kukuruzu - kolonija

sa sajta nbair.res.in

Ciklus razvoja

Kao i ostale lisne vaši i ova vrsta ima više generacija tokom godine. U isto vreme mogu na biljki biti prisutne i forme bez krila, kao i one sa krilima. Kolonija lisnih vaši se prvo počinje formirati u delu gde se list spaja sa stabljikom, ali kada su velike vrućine kolonija se širi prema ivici listova.

Prilikom hranjenja biljnim sokovima, javljaju se izlučevine u vidu medne rose koje mogu da privuku veći broj mrava ili da budu pogodne za razvijanje određenih vrsta gljivica koje mogu izazvati čađavost.

Broj kolonija počinje da opada nakon što se razvije metlica na kukuruzu, jer u tom periodu predatori koji se hrane lisnim vašima dostižu maksimum u svom razvoju. Najpoznatiji je svakako buba mara, kod nje se i larva i odrasli insekti hrane biljnim vašima.

Šteta od zelene kukurzne lisne vaši

Direktna šteta je uglavnom mala, međutim indirektna može biti značajna jer hraneći se biljnim sokovima mogu da prošire neke viruse. Napada  može biti problematičan ako se dogodi u proleće kada je kukuruz visine do 40cm. Kada kukuruz ojača, meta gde će se smestiti kolonija može biti negde u blizini metlice pri vrhu biljke.

Zelena kukuruzna lisna vaš se može naći na većem broju biljaka: ječam, grašak, proso, krompir, pirinač, neke vrste trava za proizvodnju silaže, pšenica i duvan. Od korova često se kolonije mogu primetiti na divljam sirku. Kada se vrši procena koliko ima kolonija lisnih vaši i koja je njihova gustoća na njivi, potrebno je videti i kolika je brojnost predatora koji se lisnim vašima hrane. Tak na osnovu svih tih podataka se donosi odluka da li će se koristiti hemijska sredstva.