Lucerkina stenica (Adelphocoris lineolatus) je štetni insekt koji štetu može napraviti na većem broju ratarskih i povrtarskih kultura.. Osim lucerke ova buba napada još i biljke: šećerna repa, crvena detelina, bela detelina, soja, krompir, duvan, pasulj, krastavce. Mogu se primetiti i na breskvama i jagodama. Zabeleženo je da se mogu hraniti na preko 50 biljaka.

Ova štetočina siše biljne sokove, te dolazi do sušenja cvetova, cvetnih pupoljaka i mladih plodova (mahuna). Usled gubitka tečnosti oni vidno venu i na kraju otpadaju sa biljke. Usled njihovog dejstva na nekim delovima biljke se mogu primetiti deformacije.

Da li je biljka napadnuta prepoznaće se po golim cvetnim grančicama, dolazi do gubitka listova i cvetova. Treba malo obratiti pažnje jer nisu sve stenice koje se mogu primetiti u zasadu soje štetne po razvoj biljaka. Generalno za brži razvoj ovog insekta bolje odgovara malo hladnije nego preterano toplo.

Izgled insekta

Dužina tela odrasle jedinke je oko 8 mm a boja je sivo – zelenkasta.  Telo ima izduženi oblik. Muške stenice su nešto veće u odnosu na ženke. Boja tela se kreće od svetle smeđe do nijansi svetlo zelene, sa određenim šarama.

Karakteristično je da su antene obično iste dužine kao telo, ali ponekad mogu biti i kraće.  Po telu imaju dlačice čija boja može da varira od crne do svetlo sive. Boja tela se kreće od tamnije zelene do bele boje, sa tim da na krilima ima pravilne geometriske šare.

Nimfe su kod ove vrste zelene boje u raznim nijansama, a boja očiju im može biti bela ili crven.

lucerkina stenica

Izgled nimfe – izvor – wikipedia.org

Životni ciklus

Zimu provodi kao jaje unutar stabljike, a u proleće kada se iz njega pojavi larva treba joj oko mesec dana da se u potpunosti razvije.

Lucerkina stenica najčešće ima dve generacije godišnje a može se desiti i da ih ima više. U delove stabljike koji se nalaze do samog korenovog vrata će imaga poslednje generacije polagati jaja. Jedna ženka može da položi u proseku 80 – 300 jaja, što zavisi od temperature i vlažnosti vazduha.

Pomoću posebnog organa na telu ženka pravi prorez u stabljici biljke. Potom u unutrašnjosti polaže jaja. Postaju aktivne u toplim i sunčanim danima, ali ako previše ugije sklanjaju se sa direktnog sunca.

Interesantno je da će pre za biljku domaćina odabrati vrstu koja cveta, nego one bez cvetova.

Mere zaštite

Koliko je jak napad lucerkine stenice zavisi od gustine populacije i vremenskim uslova. Za prvu generaciju intenzitet napada se određuje na osnovu broja larvi i imaga u junu. Za drugu generaciju se to odradi početkom avgusta meseca.

odrasla stenica

izvor – wikipedia.org

Postoji još jedna metoda određivanja intenziteta napada a to je košenje kečerom pri 100 zamaha. Kod ove metode kritičnim brojem smatra 8 – 10 individua na 10 deset zamaha ili 4-6 individua na 10 zamaha do formiranja mahuna. Za semensku lucerku je neiphodno ispratiti kako se razvija druga generacija lucerkine stenice

Kao mehanička metoda se radi korešnje lucerke, ali i korova u blizini. Da se unište zimska jaja poslednje košenje se treba obaviti što niže. Ukoliko ima potrebe za hemijskim sredstvima obavezno je posavetovati se sa stručnim osobama.