Crvena kupusna stenica (Eurydema ventrale) je vrsta insekta koji napada biljke kupusnjače. Prisutna je širom Evrope, a u našim predelima razvija dve generacije zbog čega može biti prisutna u velikoj meri. Njih je moguće videti i na drugim biljkama, najčešće u rano proleće dok ne pronađu kupusnjače kojima će da se hrane.

Nikako ih ne treba mešati sa vatrenim stenicama (Pyrrhocoris apterus) koja ne napada niti čini ikakvu štetu na biljkama iz roda kupusa. Osnovna razlika između crvene kupusne i vatrene stenice može biti u boji, i u rasporedu crnih šara.

Izgled

Crvena kupusna stenica je u odrasloj fazi dugačka oko 1 cm. Karakteristična po tome što je jarkocrvene boje sa tamnim detaljima koji podsećaju na fleke. Ovalnog je oblika, sa nešto sitnijom glavom. Postoje i varijacije  koje su žute, pa čak i zelene boje.

Imaju tri para nogu i kreću se relativno sporo. Na glavi imaju jedan par antena koje im služe na orijentisanje, jedan je okrenut na levu, a drugi krak na desnu stranu.

Ova štetočinska vrsta ima jarke nijanse, a tamni detalji su komplikovaniji. Mladi insekti mogu biti narandžaste boje koja vremenom prelazi u crvenu. Povremeno se mogu primetiti primerci žute boje, dok je raspored crne šare isti.

crvene stenice

razlika među stenicama

Ciklus razvoja

Odrasle stenice prezimljavaju tako što se sakrivaju ispod uvelog lišća ili u plitkim jamama ispod zemlje. Sredinom marta one izlaze na površinu i tada se hrane korovom, a nakon toga prelaze na zasađene kulture. Mada se prve mogu primetiti polovinom marta meseca, dešava se da na pojedinim terenima se taj izlazak iz zime dešava u drugoj polovini aprila.

Potom stupa period kopulacije, posle čega ženke polažu jaja. One to obavljaju tako što ih postave u dva reda, a najčešće u svakom ima po šest primeraka. Svaka ženka može da položi između 60 do 80 komada tokom ovog perioda.

Jajima je dovoljno svega nedelju dana da se iz njih izlegnu mlade crvene kupusne stenice. One se od odraslih jedinki, osim po veličini, razlikuju samo po boji – one su svetlo-narandžaste sa crnim detaljima. Iako su manje, one nisu ništa manje štetne od svojih roditelja, jer mogu da uzrokuju probleme i posledice u jednakoj meri.

Šteta

Crvena kupusna stenica poseduje rilicu koju ubada u list biljke i sisa sokove iz njega. Nakon toga na mestu uboda ostaje sitna rupa zbog koje se javlja promena u boji okolnog područja i ono počinje da bledi. Problematični su periodu u proleće i leto. Tokom prolećnog perioda su biljke kupusa male i lekše propadaju usled oštećenja listova.

Ukoliko je temperatura vazduha visoka (tokom leta), list će početi da se suši. Ovakvo vreme je izuzetno nepogodno za celo kupusište, naročito ako se je ova vrsta kupusnih stenica prisutna u velikoj meri. U tom slučaju glavice će postepeno da se suše i na kraju da trunu.
Suzbijanje i mere zaštite

Crvena kupusna stenica je laka za uočavanje, jer se hrani i kreće danju. Ukoliko je primećeno njeno prisustvo na kupusu, karfiolu,kelerabu ili kelju, potrebno je preduzimanje adekvatnih mera. Efikasan način za suzbijanje crvene kupusne stenice je primena insekticida koji su bazirani na fenitroninu i malatonu. Periodično menjati preparate na osnovu aktivne materije, zbog razvijanja otpornosti kod insekata.

Ukoliko su prisutne u malom broju, jednostavno ih je moguće pokupiti prstima, fizički ukloniti sa biljke i uništiti. Alternativno rešenje koje se često javlja je i neem ulje, koji je praktično prirodni pesticid. On ne deluje loše na samu biljku, već na štetočinske insekte tako što im blokira rad hormona. Oni prestaju da jedu, piju, da se kreću i razmnožavaju, zbog čega na kraju umiru.