Pepeljaste vaši kupusa (Brevicoryne brassicae) su štetni insekti koji napadaju biljke iz familije kupusnjača, brokoli, karfiol i prokelj. Poreklom je iz Evrope odakle se vremenom raširila širom sveta.Značajna je štetočina jer dok se hrane sisanjem biljnim sokovima mogu da prenesu određene viruse koji potom nanose dodatnu štetu na biljkama.

Primećuju se golim okom, jer se često nalaze u grupama od nekoliko desetina na biljci domaćinu. Da bi se moglo adekvatno reagovati isuzbiti širenje ovog insekta potrebno je vršiti periodične preglede na svakih 7 dana. Vrđie pregled na nekoliko mesta na parceli slučajnim izborom biljaka.

Izgled

Pepeljasta kupusna vaš ima telo koje je nežno, ali i zaštićeno voštanom presvlakom što daje  izgled prljavo zelene boje.  Veoma su sitne i ovalnog oblika, pa tako mogu da narastu do 2 mm do 2,5 mm u dužinu i 1,5 milimetar u širinu. Moguće ih je primetiti uz kupusnu sovicu (Mamestra brassicae), pa zajedno prave oštećenja na biljci domaćinu.

Glava im je tamnije boje u odnosu na ostatak tela, a sa donje strane imaju crne flekice. Na njoj se nalazi par antena koji su okrenuti na levu, odnosno desnu stranu. Između njih nalazi se mala rilica pomoću koje se hrane.

Najčešće se nalaze na naličju lista, jer im je to mesto najpogodnije odakle mogu da sisaju biljne sokove. Lako ih je uočiti ako se listovi blago protresu, jer tada jedinke počinju da lete unaokolo. Beskrilne vaši ostaju zalepljene za površinu i jako ih je teško ukloniti.

Ciklus razvoja

Odrasle jedinke polažu jaja koja potom prezimljavaju. Najčešće se nalaze na listovima kupusa koji budu ostavljeni za na njivama u jesen nakon berbe. U aprilu mesecu se iz njih legu larve koje kasnije u maju postaju jedinke u vidu krilatih vaši. Odmah počinju da napadaju sve biljke kupusnjače koje se nalaze u neposrednoj blizini.

Krajem leta mužjaci sazrevaju i dobijaju krila, dok ih ženke nemaju. Posle obavljene kopulacije one polažu jaja na listove i na druge delove biljke. Veoma lako se razmnožavaju, pa tako mogu da imaju i do deset generacija godišnje, ali to je prisutno samo u toplim krajevima gde ženke same legu jaja.

Za razvoj jedne generacije potrebno je svega 11 dana kada su povoljni vremenski uslovi, a najviše im pogoduje temperatura od 18 stepeni.

Brevicoryne brassicae

slika sa molloyag.co.nz

Ukupni životni ciklus pepeljaste vaši kupusne može da traje između 16 i 50 dana, u zavisnosti od okoline i klimatskih prilika. Posebnu pažnju treba obratiti na jedinke koje imaju krila, jer su one podložnije prenošenju brojnih virusnih oboljenja na biljku.

Šteta koju uzrokuje i mere zaštite

Kada su u pitanju pepeljaste vaši kupusne šteta koju prave javlja se u junu i u avgustu mesecu kada je njihovo prisustvo najveće. Pričinjava je tako što sisa biljne sokove iz listova domaćina, nakon čega ostaju rupe koje kasnije uzrokuju propadanje tog dela biljke.

Prilikom pregeda treba ovaj štetnin insekt se može pomešati sa zelenom breskvinom vaši (Myzus persicae), međutim treba znati da se razlikuju po tome što pepeljasta vaš ima dosta jak voštani sloj, dok je on kod bresvine vaši skoro nepostojeći (Opfer and McGrath 2013). Još jedna stavka pomaže da se tačnije odredi koja je vrsta u pitanju jer bresvine vaši napadaju biljku kupusa samo u ranijoj fazi razvoja dok se razvijaju prvi listovi, dok pepeljasta kupusna vaš napada biljke tokom celog ciklusa razvoja (Elwakil and Mossler 2013).
Kupusova pepeljasta vaš u velikoj meri može da bude i prenosilac brojnih virusnih oboljenja, naročito kada su karfiol i kupus u pitanju. List koji je napadnut se postepeno deformiše, počinje da poprima žutu boju i kasnije se suši. Prisustvo ove štetočine može da uzrokuje usporavanje i zaostajanje rasta cele biljke, što može da se odrazi na veći deo prinosa ukoliko se ne reaguje blagovremeno.

Od bioloških metoda suzbijanja prva i najbitnija jeste plodored, a nakon toga dolaze predatori. Jedan od značajnijih jeste parazitska osa (Diaeretiella rapae) koja polaže jaja u nimfe, a i bubamare se hrane ovim vašima (odrasle jedinke i larve)

Ukoliko je tokom kontrole primećeno da se na pet biljaka nalazi preko 20 primeraka pepeljaste vaši kupusne, suzbijanje primenom hemijskih sredstava (insekticida) na bazi acetampirida će ih u potpunosti ukloniti. Potrebno je pratiti uputstva, jer povećana količina ovog sredstva može da ostavi i negativne posledice po zemljište i same biljke.