Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci) se naći na mestima sa tropskom, subtropskom klimom ali i na mestima sa hladnijim klimama. Veoma niske temperature ne pogoduju ovoj vrsti jer mogu da uginu kao i larve. U regionu se za ovoga štetnog insekta koristi još i naziv duhanov štitasti moljac.

Leptirasta vaš napada više od 500 različitih vrsta. Među njima se nalaze: avokado, brokoli, karfiol, krastavac, pasulj, zelena salata, soja, paradajz, lubenica, tikvice. Isto tako domaćini ove vaši mogu biti kupus, hrizantema, biber, grašak i rotkvica. Na našim prostorima se ovaj štetni insekt pojavio tek pre nekoliko decenija.

Postoje tri načina na koja leptirasta vaš može da našteti kulturama. Direktno oštećenje nastaje sisanjem sokova vaši iz listova biljke. Ovakvo hranjenje slabi biljku koja smanjuje rast, dolazi do sušenja lišća i smrti biljke.

Indirektno oštećenje nastaje akumulacijom medne rose koju su prozvele vaši. Ona služi kao podloga za rast crne gljive na listovima i plodovima. Treći tip oštećenja je uzrokovan biljnim virusima od strane insekta. Te biljne viruse prenose vaši i to čak i do 40 različitih.

Izgled insekta

Kao odrasla jedinka, vaš može da naraste i do 0,8 mm u dužinu. Krila su snežno bele boje a razlog tome je lučenje voska preko krila i tela. Telo je svetlije zelenkaste boje.

Kad je u fazi hranjenja ili odmora, odrasla vaš svoje telo prekriva krilima. Postoji nekoliko varijacija, što je posledica globalne rasprostranjenosti.

tobacco whitefly

slika sa sv.wikipedia.org

Svojim izgledom dosta liči na belu leptirastu vaš ( Trialeurodes vaporariorum), ali su razlike uočlive tek kada se larve pregledaju lupom. Odrasli se mogu razlikovati jer leptirasta vaš duvana ima nešto zeleniju boju tela. Takođe se mogu razlikovati i prema načinu leta, jer leptirasta vaš duvana leti pravoliniski.

U prvoj fazi nimfa je veličine 0,3 mm a narašće do 0,6 mm dok dođe do četvrte faze. Telo joj je zelenkaste boje i ravna je u strukturi tela.

Jaja su svetlo bele boje, a vremenom na jednom delu postaju smeđa.

Životni ciklus

Ženka u proseku položi od 50 – 400 jaja u rasponu od 0,10 – 0,25 mm na dnu listova. Jaja se polažu u grupama, a dimenzija su 0,2 mm širine i 1 mm visine. Posle stadijuma jaja, leptirasta vaš se razvija kroz četiri faze.

Nimfa je pokretna i u jednom momentu će krenuti da traži listić sa hranljivim materijama. To će trajati 4 faze to jest 40 – 50 dana dok ne postanu odrasle.

štatni insekti na listu

izvor – sv.wikipedia.org

Nimfa se hrani tako što jednim delom usta probode biljke i siše njene sokove. U sledećoj fazi razvoja oči joj postaju crvene, telo dobija žutu boju a struktura tela se gubi. Odrasla vaš je oko 4 puta veća od jajeta, ima sjajno belo telo i bela krila.

Mere zaštite

Prve mere zaštite koje možete sami preduzeti protiv ove leptiraste vaši su održavanje plodoreda. Zatim stroga kontrola korova u blizini useva kao i periodi bez posađene kulture su takođe koristi u njenom suzbijanju.

Dobre rezultate su dali i nazmenični redovi u kojima sadite različite kulture. Dodatni problem je to što ima više generacija tokom godine koje se međusobno preklapaju po stepenu razvoja.

Takođe je poželjno da se ne utiče na predatore koji se hrane ovim vašima, a to su najviše Encarsia formosa, Eretmocerus eremicus, Eretmocerus mundu, Amblyseiuss wirskii.

Da bi se mere suzbijanja odradile na kvalitetan način potrebno je da se prisustvo ovih štetočina primeti u ranoj fazi. Ovo je posebno bitno pri proizvodnji paradajza u plastenicima. Prisutnost se može utvrditi pregledom biljaka ili postavljanjem žutih lepljivih ploča.