Voštana vaš jagode (Ceroputo pilosellae) je štetni insekt koji ima dve generacije tokom godine. Hrani se uglavnom listovima i peteljkama. Za ovog štetnog insekta je još koristi i latinski naziv Puto pilosellae.

Najveći broj voštanih vaši može se naći na najstarijim listovimajagoda, a to su upravo oni najbliži zemlji.

Napadnuto lišće počinje da se suši i propada u roku nekoliko dana. Kod velikih površina pod jagodom zaraza počinje iz centra jagodnjaka i širi se kružno. Mogu da se mprimete kružna gola mesta koje je štetočina opustošila.

Izgled insekta

Same vaši imaju karakterističan oblik sa tim da imaju voštanu prevlaku preko tela. Na osnovu ove osobine su i dobili naziv.

Ovaj štetni insekt se nalazi u grupi koja se na engleskom naziva Scale insect, te nema mnogo informacija o tačnim izgledima svake od faza.

Životni ciklus

U stadijumu larve prezimljava na starom i osušenom lišću jagode u samom bokoru.

Vaš ima dve generacije godišnje. Prva generacija larve se javlja krajem maja a druga krajem jula. Razvoj larve do imaga u proseku traje 20 dana tokom leta, a ukupan razvoj traje mesec dana.

Šteta koju pravi

Voštana vaš jagode se najviše i najčešće zadržava na naličju lišća a tu se i hrani. U situacijama kada dođe do povoljnih uslova i kolonija vaši ojača, ovi štetni insekti se mogu primetiti i na listovima jagode.

Povoljniji uslovi se stvaraju često u jagodama koje imaju razvijene korovske biljke među redovima. Pored direktne štete koju proizvodi, dodatne probleme može proizvesti medljika koja može biti podloga za razvoj određenih gljivica.

Zaštita

Kako spadaju u biljne vaši njihovo suzbijanje u zasadu jagoda se obavlja zajdeno sa ostalim vrstama biljnih vaši