Sovica gama

Sovica gama (Autographa gamma) je migratorna vrsta moljca koja je ime dobila zbog šare u obliku slova γ koja se nalazi na krilima. Rasprostranjena je na većem delu Evorazije i delovima Afrike. Oštećenja na biljkama prave gusenice ovog leptira. Može da se hrani na velikom broju biljaka, te tokom sezone se dešava da prelazi sa […]

Pročitaj ceo tekst

Sovica ipsilon

Sovica ipsilon (Agrotis ipsilon) je štetni insekt koji napada veliki broj biljnih vrsta. Napada i uništava useve krompira, šećerne repe, uljane repice, kukuruza i paprike i paradajza. Sovica je sezonska migratorna vrsta koja se seli da bi izbegla ekstremne uslove toku leta i zime. Na terenu veće štete pravi u drugoj polovini leta. Taj period […]

Pročitaj ceo tekst

Leptirasta vaš duvana

Leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci) se naći na mestima sa tropskom, subtropskom klimom ali i na mestima sa hladnijim klimama. Veoma niske temperature ne pogoduju ovoj vrsti jer mogu da uginu kao i larve. U regionu se za ovoga štetnog insekta koristi još i naziv duhanov štitasti moljac. Leptirasta vaš napada više od 500 različitih […]

Pročitaj ceo tekst

Prolećna sovica

Prolećna sovica (Euxoa temera) je leptir koji štete pravi uglavnom na šećernoj repi, soji, suncokretu, crvenoj detelini, krompiru i raznom povrću. Zapravo preciznije je reći da gusenica pravi probleme, a ne odrastao insekt. U samom startu se uglavnom mogu primetiti na korovskim biljkama, tek u kasnijoj fazi prelaze na ratarske kulture. Tokom sezone se razvija samo […]

Pročitaj ceo tekst

Lucerkina stenica

Lucerkina stenica (Adelphocoris lineolatus) je štetni insekt koji štetu može napraviti na većem broju ratarskih i povrtarskih kultura.. Osim lucerke ova buba napada još i biljke: šećerna repa, crvena detelina, bela detelina, soja, krompir, duvan, pasulj, krastavce. Mogu se primetiti i na breskvama i jagodama. Zabeleženo je da se mogu hraniti na preko 50 biljaka. […]

Pročitaj ceo tekst

Povrtna sovica

Povrtna sovica (Mamestra oleracea) je štetni insekt koja nanosi veliku štetu na povrću i na ratarskim kulturama. Štetu često pravi sa kupusnom sovicom (Mamestra brassicae) u isto vreme, a karakteristično je da obe vrste imaju po dve generacije tokom godine (mada povremeno mogu imati i tri generacije). Štetu nanose gusenice, dok su mlade prave male rupe […]

Pročitaj ceo tekst

Pamukova sovica

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je naziv dobila kao jedna od najopasnijih štetočina na svetu koja napada pamuk. Kako se kod nas ne gaji pamuk, na našim prostotima najviše štete pravi na kukuruzu. Pored ovih biljaka ovaj insekt štete nanosi duvanu, ali i povrću, naročito paradajzu i paprici. Štete na biljkama su uglavnom na  na cvjtovima i […]

Pročitaj ceo tekst

Lucerkina lisna pipa

Lucerkina lisna pipa (Phytonomus variabilis) pored lucerke nanosi velike štete u pasulju, grašku, soji i crvenoj detelini.  Problem je larva koja buši stabljiku i uništava pupoljke, a u kasnijoj fazi se hrani lišćem. Ukoliko se ne dejstvuje na vreme ovaj insekt može da napravi priličnu štetu na lucerištu. Ipak, najveće štete se nanose semenskoj lucerki iz […]

Pročitaj ceo tekst

Detelinina grinja

Detelinina grinja (Bryobia praetiosa) je štetni insekt koji se hrani se širokom spektru biljaka uključujuči travnjake, ukrasno cveće, povrće, detelinu, maslačak, jagode, narcis, salviu. Posebno su brojni u travama koje su dobro nađubrene stajnjakom. U suštini ne preouzrokuju nikakvu štetu na travnatim teritorijama, ali se može desiti da tokom dužeg hranjenja na jednom mestu ta […]

Pročitaj ceo tekst

Sojin plamenac

Sojin plamenac ( Etiella zinckenella ) predstavlja vrstu leptira koji napada useve soje, graška, sočiva, pasulja i sličnih sorti. Štetu prave njegove gusenice koje mogu da ugroze i razne druge biljke. Mogu da unište između 5 i 30 posto prinosa, jer se veoma brzo razmnožavaju i lako šire. Posebno se ističe druga generacija larvi ovog […]

Pročitaj ceo tekst