Mala repičina pipa

Mala repičina pipa (Ceutorhynchus quadridens) je štetni insekt koji najčešće napada uljanu repicu. Najopasnija je u fazi larve. Rasprostranjena je u celoj Evropi, uključujući Rusiju i region Kavkaza, kao i u severnoj Africi, Maloj Aziji i u poslednjim decenijama u Severnoj Americi. Koristi se još i latinski naziv Ceutorhynchus pallidactylus. Pojavljuju se u rano proleće, […]

Pročitaj ceo tekst

Repičina pipa

Repičina pipa (Ceutorhynchus assimilis) je insekt koji prvenstveno napada uljanu repicu. Vodi poreklo iz Evrope, odakle se raširila na SAD i Kanadu. Iako ima jednu generaciju godišnje, smatra se veoma štetnom i njeno blagovremeno suzbijanje je izuzetno važno. U slučaju jakog napada na uljanu repicu može doći do smanjenja prinosa od 35%. Pored uljane repice, […]

Pročitaj ceo tekst

Zelena kukuruzna lisna vaš

Zelena kukuruzna lisna vaš (Rhopalosiphum maidis) je štetni insekt koji se pojavljuje na listovima kukuruza gde može formirati velike kolonije. Direktna šteta od ovih listnih vaši nije velika, međutim indirekntna može biti jer prenose lisnu pegavost kukuruza. Pored listova kukuruza, mogu da se hrane na još nekim biljkama sa listovima i cvetovima, a prenose još […]

Pročitaj ceo tekst

Žitni žižak

Žitni žižak (Sitophilus zeamais) spada u štetočine skladišta, a osim štete na žitu, može da nanese štete na kukuruzu, pirinču, ječmu, zobi i kestenu. Boja odraslih inseketa je od tamnosmeđe do crne i nemože da leti. Važna mera zaštite je čišćenje skladišta i tretiranje zaštitnim sredstvima pre unošenja novog roda. Lako se može razlikovati od […]

Pročitaj ceo tekst

Usklična sovica

Usklična sovica (Agrotis exclamationis) je štetni insekt čije gusenice mogu da se hrane sa preko 70 vrsta biljaka. Od vrsta značajnih za poljoprivredu, štetu mogu napraviti na kukuruzu, uljanoj repici, šećernoj repi, krompiru i papriki. Ovaj štetni leptir spada u grupu takozvanih podgizajućih sovica, a tu su pored usklične još i ozima sovica, proletnja sovica […]

Pročitaj ceo tekst

Kukuruzna zlatica

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera) je štetni insekt koji se pojavio na našim prostorima krajem 20 veka. Odrasle kukuruzne zlatice su žute boje sa crnim uzdužnim prugama, dobri su letači i ukoliko se zaštita kukuruza ne odradi na vreme mogu da naprave veliku štetu. Odrasli insekti za svoju ishranu uglavnom koriste listove, a kada dođe do […]

Pročitaj ceo tekst

Kukuruzni plamenac

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) je štetni insekt koji nanosi štetu pored kukuruza i na još veći broj vrsta biljaka ( prema nekim  istraživanjima oko 200 vrsta) od kojih je naizraženija šteta na papriki na našim prostorima. Leptiri su noćni insekti, pa se njihovo prisustvo u polju najčešće može uočiti postavljanjem feromonskih klopki. Za ovog štetnog […]

Pročitaj ceo tekst

Kukuruzna pipa

Kukuruzna pipa (Tanymecus dilaticollis) je insekt poznat i kao siva kukuruzna pipa. Ovaj štetni insekt veliku štetu pravi u njivama gde je posejan kukuruz, ali i na njivama gde je posejan suncokret i šećerna repa. takođe mogu napraviti štetu i u zasadima povrća – paradajzu i paprici. U ratarskim kulturama štetu pravi na biljkama koje […]

Pročitaj ceo tekst

Skočibube

Skočibube (Elateridae) su grupa insekata od kojih su neki: Agriotes ustulatus, Agriotes spulalor, Agriotes lineatus, Agriotes obscurus, Selatosomus Latus i  još neki iz grupe Melanotus spp. Za larve insekata iz ove grupe se koristi naziv žičnjaci (žičnjak, žičar), dok se za odrasle insekte koristi još i naziv klisnjaci. Štetu na kulturama prave larve koje se razvijaju i hrane u […]

Pročitaj ceo tekst

Crvenilo kukuruza

Crvenilo kukuruza (Stolbur fitoplazma) je bolest koju prenosi cikada Reptalus panzeri, a koji se javlja od trenutka kada je kukuruz visine od oko 1,5 m pa dok ne počne period oprašivanja. Odmah moramo napomenuti da insekt Reptalus panzeri nije opasan za useve kukuruza, on je samo prenosnik. Ova bolest kukuruza je prvi put na ovim […]

Pročitaj ceo tekst