Crvenilo kukuruza (Stolbur fitoplazma) je bolest koju prenosi cikada Reptalus panzeri, a koji se javlja od trenutka kada je kukuruz visine od oko 1,5 m pa dok ne počne period oprašivanja.

Odmah moramo napomenuti da insekt Reptalus panzeri nije opasan za useve kukuruza, on je samo prenosnik. Ova bolest kukuruza je prvi put na ovim prostorima zaneležena 1957 godine.

Ova bolest se može u prvoj fazi pomešati sa sušenjem kukuruza usled toplog vremena. Simptome slične ovoj bolesti može napraviti i drugi virus – žuta patuljavost ječma.

Simptomi  crvenila kukuruza

Glavni simptomi su crvenilo na listu ili stabljici biljke, uz što može biti prisutan i čudan razvoj klipa praćen deformacijama iz razloga što nije u punoj kondiciji ušao u fazu voštane zrelosti.. Nakon početnih simptoma crvenila kukuruza, dolazi do sušenja kompletne biljke kukuruza.

Insekt koji širi crvenilo kukuruza se roji početkom jula meseca i nakon toga polaže jaja u blizini korena kukuruza u zemlji, Prvi simptomi kukuruznog crvenilase mogu primetiti na njivama gde je posađen kukuruz u drugoj polovini avgusta.

kako izgleda crvenilo kukuruza

slika sa poljoinfo forum

Video snimak

Prilog zelene prognoze o prisustvu crvenilu kukuruza, da bi se uočilo potrebno je obavljati vizuelne preglede površina gde je posejan kukuruz.

Način zaštite kukuruza

Jedna od načešćih mera koje se prepočuju jeste poštovanje plodoreda, sa tim da se tu uvrste biljke koje nisu domaćini cikade Reptalus panzeri. Takođe je preporuka suzbijanje korova na zapuštenim njivama i pored puta. Takođe je uočeno da su neki hibridi kukuruza malo otporniji na ovu bolest.

Oko tretiranja sa hemiskim sredstvima još ne postoje neki usaglašeni stavovi, mada se i tu eksperimentiše pa postoje i neke preporuke.

Jadan od većih problema za male proizvođače jeste što do pojave zaraze dolazi krajem avgusta ili početkom septembra, a tada su već kukuruzi suviše visoki da bi se moglo izvršiti tretiranje hemijskim sredstvima uz pomoć običnih traktora. Tada jedina opcija ostaje zaprašivanje avionom ili korišćenje samohodnih prskalica.

PDF vodič sa svim bitnim informacijama o crvenilu kukuruza – izvor izbis.com

Tema na poljoinfo forumu: