Kukuruz kokičar spada u posebnu grupu kukuruza, kod kojih se išlo selekcijom ka tome da budu što bolji za proizvodnju kokica. Prilikom zagrevanja zrno kukuruza puca na specifičan način i tako se dobijaju kokice.

Kukuruz može dugo da se čuva pre nego bude upotrebljen za kokanje. Za pucanje se u prethodnom periodu koristila obična šerpa, a sada se može kupiti upakovan za direktnu pripremu u mikrotalasnim pećima.

Dodatna podela bi mogla biti na sorte koje imaju okruglasta zrna i drugu vrstu sa zrnaima koja su izdužena. Ova podela ne utiče značajnije na krajni rezultat.

Izgled

Prilikom rasta stabljika je manja nego kod merkantilnog kukuruza, a to se može reći i za klip kukuruza kokičara. Gornje ivice zrna kukuruza su u većoj meri zaobljene.

kukuruz za kokice

Gajenje

Kukuruz kokičar seje se kao redovan kukuruz, mada se može saditi i na manjem razmaku. Sadnom sa manim razmakom u redu se sprečava razvoj dva klipa koji budu sitniji, već se forsira razvoj jednog klipa koji bude krupniji.

Računa se da na hektaru posjane površine sa kukuruzom kokočarom preba biti malo preko 60 000 biljaka po hektaru.

U nekim ranijim vremenima se praktikovala ručna berba, jer su klipovi manji nego kod merkantilnog kukuruza. Sada se to uglavnom radi mašinski, sa beračom kukuruza koji pre toga treba prilagoditi veličini klipova.

Beru se malo ranije pre nego budu potpuno zreli, jer se tako smanjuju značajno gubici.

Hibridi:

  • NS 620k ( zrno tipa kokičara, ima stablo srednje visinei elastično, potencijal za prinos zrna iznad 6 t/ha, zapremina kokičavosti je iznad 40,  kokica je bele boje, krupna i meka, optimalan sklop 65.000 biljaka po hektaru )
  • ZP 611 k ( Potencijal rodnosti zrna: preko 6 t·ha,  Zapremina kokočavosti: preko 41 cc/g, Srednje kasni hibrid kukuruza kokičara, FAO 600 )

Uticaj na zdravlje

Kokice se smatraju zdravom hranom, ali postoje i neki izuzetci. Jedno od tih ograničenja jeste da pedijatri ne preporučuju da se one ne daju deci do 4 godine starosti.

Kada je  počelo pakovanje direktno tako da se može odmah spremati u miktotalasnoj peći, u kesice je dodavan veći broj dodataka i začina. Tokom pripremanja kukuruz bi upio deo tih mirisa i dobjao specifičan miris i ukus, međutim neki od tih dodataka su izazivali alergije.  Sada postoji spisak šta se ne može koristiti od dodataka.

Tema na poljoinfo forumu: